Saaga » Organisatsioonid » Järva Maakonna Kaitseliit; ERA.809; 1918-1920
Vabariigi Kaitseliidu Staabi ringkirjad, korraldused, päevakäsud ja juhendid. Protokoll maakondade kaitseliitude ülemate koosoleku kohta 12. nov. 1919. a. Maakonna kaitseliidu raportid
Arhivaal ERA.809.1.1 18.12.1918-19.12.1919
Järva Maakonna Kaitseliidu ülema päevakäsud
Arhivaal ERA.809.1.2 28.11.1918-31.12.1919
Statistilised aruanded kaitseliidu organisatsioonide ja kaitseliitlaste arvu kohta
Arhivaal ERA.809.1.3 14.04.1919-23.12.1919
Statistilised aruanded kaitseliitlaste arvu kohta. Aruanded varustamise ja rahaliste summade kasutamise kohta koos kirjavahetusega. Kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.4 01.03.1919-31.12.1919
Statisitilised aruanded kaitseliidu organisatsioonide ja kaitseliitlaste arvu kohta. Kirjavahetus kaitseliitlaste registreerimise, õppuste, teenistusest vabastamise jt. küsimustes. Kaitseliitlaste nimekirjad ja väljaantud tõendite ärakirjad
Arhivaal ERA.809.1.5 29.09.1919-19.04.1920
Aruanded, kirjavahetus, arved ja kviitungid rahasummade kasutamise kohta. Palga jt. rahasummade nõudelehed. Komandandi komando rahvaväelaste palgalehed
Arhivaal ERA.809.1.6 15.03.1919-24.10.1919
Aruanded rahasummade kasutamise kohta. Palkade jt. rahasummade nõudelehed. Kirjavahetus majanduse küsimustes
Arhivaal ERA.809.1.7 15.06.1919-09.12.1919
Aruanded, arved ja kirjavahetus rahaliste kulutuste kohta. Kaitseliidu juhtkonna ja ametnike ning komandandikomandode rahvaväelaste palgalehed ja nende ärakirjad
Arhivaal ERA.809.1.8 11.09.1919-07.01.1920
Raportid ja kirjavahetus kaitseliidu organiseerimise, lubade väljaandmise jt. küsimuste kohta. Peetri kihelkonna, Esna ja Koigi valla kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.9 09.12.1918-21.03.1919
Raportid ja kirjavahetus kaitseliitlaste registreerimise, valveteenistuse, lubade väljaandmise, varustamise, kodanliku Eesti iseseisvuse aastapäeva pühitsemise jt. küsimuste kohta. Kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.10 03.12.1918-06.01.1920
Raportid ja kirjavahetus kaitseliitlaste teenistuse, komandeerimiste, ümberpaigutuste jt. küsimuste kohta. Poole kuu teatelehed kaitseliidu ohvitseride, arstide ja ametnike arvu kohta. Komandeerimiste jt. tõendite ärakirjad
Arhivaal ERA.809.1.11 04.03.1919-27.12.1919
Raportid ja kirjavahetus valveteenistuse, komandeeringute, varustamise jt. küsimuste kohta. Kaitseliidu Paide garnisoni nimekiri
Arhivaal ERA.809.1.12 19.12.1918-23.12.1919
Kirjavahetus valdade kaitseliitude organiseerimise küsimuses. Ambla, Lehtse ja Nõmmküla valdade sõjaväekohuslaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.13 16.11.1918-12.01.1919
Kirjavahetus kaitseliitlaste registreerimise, õppuste, teenistusest vabastamise jt. küsimustes. Järva maakonna ja Paide linna õpetajate nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.14 29.08.1919-12.11.1919
Kirjavahetus kaitseliitlaste registreerimise, teenistuse, toiduainete ja inventari rekvireerimiste, küüdikohustuse, lubade väljaandmise, koosolekute korraldamise jt. küsimustes
Arhivaal ERA.809.1.15 01.03.1919-31.12.1919
Kirjavahetus kaitseliitlaste registreerimise, kategooriatesse määramise, teenistusest vabastamise jt. küsimustes. Kaitseliitlaste nimekirjad ja väljaantud tõendite ärakirjad
Arhivaal ERA.809.1.16 29.08.1919-06.02.1920
Kirjavahetus kaitseliitlaste mobilisatsiooni, väejooksikute, relvastuse jt. küsimustes. Järva-Jaani kihelkonna Einmanni ja Võhmuta valla kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.17 20.11.1918-18.03.1919
Raudteekaitse projekt, jaoskondade nimekiri, raportid ja kirjavahetus raudteekaitse korraldamise kohta
Arhivaal ERA.809.1.18 18.05.1919-22.09.1919
Komandandi komando rahvaväelaste ja kaitseliitlaste palga nõudelehed
Arhivaal ERA.809.1.19 31.03.1919-12.12.1919
Maakonna kaitseliidu roodude nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.20 1919
Albu valla kaitseliitlaste nimekiri
Arhivaal ERA.809.1.21 02.1919-03.1919
Albu, Anna, Kirna, Kuksema, Koigi, Mäo, Särevere ja Vahastu valla sõjaväekohuslaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.22 1919
Albu, Alliku, Lehtse, Kapu, Kuksema, Nõmmküla ja Võhmuta valdade kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.23 1919
Alliku, Kirna, Särevere, Väätsa jaVahastu valdade ning Türi alevi sõjaväekohuslaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.24 12.1918-01.1919
Einmanni, Kuksema ja Võhmuta valla kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.25 1919
Kapu, Liigvalla ja Veinjärve valdade sõjaväekohuslaste ja kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.26 01.1919-04.1919
Paide linna kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.27 1919
Paide linna, Anna ja Mäo valla kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.28 28.11.1918-21.01.1919
Paide linna, Tapa ja Türi alevi ning Ambla, Anna, Einmanni, Esna, Kirna, Mäo, Särevere,Vahastu, Veinjärve ja Väätsa valla kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.29 1919
Tallinna Vahipataljoni määratud kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.30 07.1919
Tapa alevi sõjaväekohuslaste ja kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.31 03.1919
Türi alevi ning Alliku, Kirna, Käru, Särevere, Vahastu ja Väätsa valla kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.809.1.32 03.1920
Saabunud telegrammid
Arhivaal ERA.809.1.33 27.11.1918-21.06.1919
Saabunud telegrammid
Arhivaal ERA.809.1.34 17.04.1919-01.09.1919
Saabunud telegrammid
Arhivaal ERA.809.1.35 01.09.1919-31.12.1919