Saaga » Organisatsioonid » Tallinna Eesti Liit; ERA.1121; 1917
Tallinna Eesti Liidu ja Eesti Keskliidu põhikirjad. Tallinna Eesti Liidu asutamiskoosolekust osavõtnute nimekirjad
Arhivaal ERA.1121.1.1 09.03.1917
Seltside ja organisatsioonide teadaanded Eesti Rahvuskogu kongressi eeltöödest osavõtu, Eesti Keskliidu põhikirja muudatuste ning protestikirjad kubermangu komissaari Poska ja tema abilise Jaaksoni ametist tagandamise kohta
Arhivaal ERA.1121.1.2 01.06.1917-12.07.1917
Saabunud telegrammid ja Eesti Seltsi "Lootus" protestikiri kubermangu komissari J. Poska ametikohalt tagandamise kohta Tallinna Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu poolt
Arhivaal ERA.1121.1.3 02.06.1917
Eesti Rahvuskogu 3. ja 4. juuli 1917.a. koosolekute protokollide mustandid
Arhivaal ERA.1121.1.4
3. ja 4. juulil 1917.a. toimunud Eesti Rahvuskogu kongressi liikmete kaardid A - M
Arhivaal ERA.1121.1.5
3. ja 4. juulil 1917.a. toimunud Eesti Rahvuskogu kongressi liikmete kaardid N - Ü
Arhivaal ERA.1121.1.6
Kreisi valijate kogu saadikute kandidaatide nimekirjad. Üleskutse valijatele. Kandidaatide avaldus Rapla vallas 23. mail 1917. toimunud valimiste kohta
Arhivaal ERA.1121.1.7
Seltside ja ühingute avaldused ja teated liitu astumise, määratud esindajate, seltside liikmete arvu, juhatuste, nõukogude ja revisjonikomisjonide koosseisu kohta. Järvamaa Seltside Liidu põhikiri ja teade liidu ümbernimetamisest - Järvamaa Eesti Liiduks. Narva Majaomanike Seltsi avaldus Narva linna ja ümbruskonna liitmiseks Tallinna kubermanguga. Seltside ja Liidu juhtivate tegelaste nimekirjad koos aadressidega
Arhivaal ERA.1121.1.8 20.03.1917-04.08.1917
Seltside ja ühingute teadaanded Tallinna Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogusse valitud isikute kohta
Arhivaal ERA.1121.1.9 14.03.1917-26.03.1917
Saabunud kirjad siselaenu väljalaske, linna volikogu valimiste läbiviimise ja linna elanike arvu kohta
Arhivaal ERA.1121.1.10 24.04.1917-08.05.1917
Saabunud kirjad seltside ja organisatsioonide poolt korraldatud üritustele Tallinnast kõnelejate saatmiseks
Arhivaal ERA.1121.1.11 03.1917-02.05.1917
Saabunud kirjad Eestis asunud sõjaväeosade komplekteerimise ja paigutamise kohta
Arhivaal ERA.1121.1.12 22.04.1917-30.06.1917
Venemaal ja Eestis elanud eestlaste järelpärimised töövõimaluste kohta Eestis ja Tallinnas
Arhivaal ERA.1121.1.13 10.04.1917-19.07.1917
Maal peetud kõnede ja ametikohtadele soovitatud isikute registreerimise raamat
Arhivaal ERA.1121.1.14 04.04.1917-09.08.1917
Kassaraamat koos väljaminekut tõendavate dokumentidega
Arhivaal ERA.1121.1.15 08.04.1917-31.08.1917
Saabunud ja väljunud kirjade registreerimise raamat. Protestid kubermangu komissari Poska ametist tagandamise kohta
Arhivaal ERA.1121.1.16 20.03.1917-18.08.1917
Plankide, ümbrike, kaartide ja kutsete näidised
Arhivaal ERA.1121.1.17 1917