Saaga » Organisatsioonid » Kubani - Musta mere oblasti Eesti Komitee; ERA.2497; 1918-1921
Novorossiiski Üksiku Sõjakomissariaadi ja Kuubani ning Rostovi sõjaväe üksuste käskkirjad. Sõjarevolutsiooni Nõukogu ringkiri Punaarmees teenivate eestlaste Eesti kodakondsusse astumise korra kohta
Arhivaal ERA.2497.1.1 1920
Siseasjade Rahvakomissariaadi Miilitsa Peavalitsuse juhend isikute Eesti kodakondsusse vastuvõtmise kohta. Kuubani - Mustamere Revolutsioonilise Komitee määrus Eesti Komitee tunnustamise kohta
Arhivaal ERA.2497.1.2 1920
Kuubani - Mustamere Eesti Komitee koosolekute protokollid. Kirjavahetus Kuubani - Mustamere Revolutsioonilise Komiteega koosolekute pidamise loa saamise asjus
Arhivaal ERA.2497.1.3 1920-1921
Kirjavahetus Kuubani - Mustamere Eesti Komitee organiseerimise ja likvideerimise küsimusis. Likvideerimise komisjoni koosoleku protokoll
Arhivaal ERA.2497.1.4 1920-1921
Eesti Osakonna organiseerimise projekt Rahvaasjade Komisariaadi juures. Armaviiri eestlaste koosolekute protokollid. Eestlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.2497.1.5 04.08.1918-10.09.1918
Armaviiri eestlaste koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.2497.1.6 21.03.1920-13.04.1920
Armaviiri Eesti Komitee koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.2497.1.7 21.03.1920-19.04.1920
Kirjavahetus Nõukogude ametasutiste ja Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjoniga eestlaste opteerimisega ja sõjaväe teenistusest vabastamisega seoses olevates küsimusis. Optantide nimekirjad
Arhivaal ERA.2497.1.8 1920
Kirjavahetus Armaviiri Eesti Komiteega opteerimise ja finantsküsimusis. Optantide nimekirjad
Arhivaal ERA.2497.1.9 1920
Kirjavahetus Jeiski Eesti Komiteega opteerimise ja finantsküsimusis. Optantide ankeetlehed
Arhivaal ERA.2497.1.10 1920
Kirjavahetus Livoonia Eesti Komiteega finantsküsimusis. Optantide nimekiri
Arhivaal ERA.2497.1.11 1920
Kirjavahetus Maikopi volinikuga tema funktsioonidest eestlaste opteerimisega seoses olevates küsimusis
Arhivaal ERA.2497.1.12 1920
Kirjavahetus Novorossiiski Eesti Komiteega tema tegevuse mastaabi, eestlaste opteerimise ja finantsküsimusis. Optantide nimekirjad
Arhivaal ERA.2497.1.13 1920
Kirjavahetus Rostovi Doni ääres volinikuga Rostovis Doni ääres elunevate eestlaste opteerimise küsimusis
Arhivaal ERA.2497.1.14 1920
Kirjavahetus Tuapse Eesti Komiteega eestlaste opteerimise ja finantsküsimusis. Eestlaste avaldused ja nimekirjad
Arhivaal ERA.2497.1.15 1920
Kuubani - Mustamere oblasti mitmesugustes linnades elunevate eestlaste-optantide nimekirjad
Arhivaal ERA.2497.1.16 1920
Kuubani - Mustamere Oblasti valitsuse juhataja allkirjad eestlaste opteerimisavalduste vastuvõtmise kohta
Arhivaal ERA.2497.1.17 1920
Kuubani - Mustamere Eesti Komitee liikmete väljaantud tunnistused
Arhivaal ERA.2497.1.18 1920
Armaviiri Eesti Komitee kassaraamat ühes tõendavate dokumentidega
Arhivaal ERA.2497.1.19 1918-1920
Armaviiri Eesti Komitee kaudu väljaantud isikutunnistuste register ühes tõendavate dokumentidega
Arhivaal ERA.2497.1.20 1920
Armaviiri Eesti Komitee väljaläinud kirjade register
Arhivaal ERA.2497.1.21 22.03.1920-17.04.1920