Saaga » Organisatsioonid » Eesti Sõjaveteranide Sõprusühing » 13. Kogutud materjalid (arhiiv-raamatukogu) » 13.2. Käsikirjad ja erakirjavahetus
Ilmar Ainsaare memuaarne kirjutis "Vastupanuliikumine Lõuna-Eestis 1940-41. Valga Partisanid" (masinakirjas, dateerimata, autori poolt allkirjastatud)
Arhivaal ERA.4996.1.108 1956?
Ilmar Ainsaare artikli "Vastupanuliikumine Lõuna-Eestis 1940-1941. Valga Partisanid" käsikiri (masinakirjas, lõpp puudub, dateeritud aug. 1956)
Arhivaal ERA.4996.1.109 1956
Ilmar Ainsaare memuaarse kirjutise "Tankikütina pataljon "Narva" võitlustandreil" II osa (aug.-sept. 1943) koos autori 11.11.1956 kirjaga Jüri Remmelgasele (koopiad masinakirjast)
Arhivaal ERA.4996.1.110 1956?
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakoolis ajaloo paljundatud käsikirja I ja II osa (1981) koos koostajate 18.08.1984 kirjaga selle üleandmisest Eesti Kultuurarhiivile Rootsis
Arhivaal ERA.4996.1.111 1981, 1984
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakooli ajaloo paljundatud käsikirja III osa (1981)
Arhivaal ERA.4996.1.112 1981
Hillar Erma mälestused vene vangilaagritest 1945/1946 (masinakirjas, dateeritud märts 1991): Reis traataia taha; Jälle tagasi "vennalikus peres"
Arhivaal ERA.4996.1.113 1991
Endel Haasi seletus tegevusest Eesti suurtükiväelasena Narva rindel 1944.a. (koopia masinakirjast, üles kirjutanud Mihkel Hennoste poolt oktoobris 1977) - saadud Henno Uusilt (vt tema kiri A. Põldmale 17.11.1981 - säilik nr. 25)
Arhivaal ERA.4996.1.114 1977
Ilo Hindreuse mälestused "Vabatahtlikuna idarindel. Minu sõjateekond 1941-1944 ja vangipõlv 1944-1956" (Tallinn, 1994) (omakirjastuslik väljaanne, arvutitrükk, ill. fotodega)
Arhivaal ERA.4996.1.115 1994
Insener Karl Ipsbergi autobiograafia "Ühe sirge mehe elukäik". I osa I-VII ptk. (koopia masinakirjast, lehed 1-195) koos Artur Adsoni saate- (koopia autograafist, dateerimata) ja autori eessõnaga (koopia masinakirjast, allkirjastatud 1933.a. augustis) - saadud Salme Remmelgaselt 14.04.1982 (vt. säilik nr. 67)
Arhivaal ERA.4996.1.116 1933
Insener Karl Ipsbergi autobiograafia "Ühe sirge mehe elukäik". I osa VIII-XVI ptk. (koopia masinakirjast, lehed 196-394, allkirjastatud 1933.a. juulis)
Arhivaal ERA.4996.1.117 1933
Insener Karl Ipsbergi autobiograafia "Ühe sirge mehe elukäik". II osa XVII-XXII ptk. (koopia masinakirjast, lehed 395-634, allkirjastatud 23.07.1936) koos Georg Leopold Ipsbergi (s. 20.10.1910) elulooliste andmetega (koopia masinakirjast)
Arhivaal ERA.4996.1.118 1936
Voldemar Issako elulugu (masinakirjas, autor märkimata, dateerimata) koos fotoga
Arhivaal ERA.4996.1.119
[Nooremleitnant] Arvo Johari mälestused sünnist (02.05.1909) kuni septembrini 1944. Koostatud Eesti Muinsuskaitse Seltsi ajalootoimkonna ajaloopärimuse küsimustiku alusel jaan.-märts 1989 (masinakirjas, autori poolt allkirjastatud)
Arhivaal ERA.4996.1.120 1989
Aleksander Kaalu mälestused aastaist 1940/1941 (koopia autograafist, dateerimata) - saadud Hugo Salasoolt (vt. G. Sillaste kiri J. Ärole 21.08.1986 - säilik nr. 20)
Arhivaal ERA.4996.1.121
Oskar Kaat'i, sünd. 1923.a. Tõrva linnas, mälestused Sinimägede lahingust 1944.a. (masinakirjas, dateerimata)
Arhivaal ERA.4996.1.122
Paju lahingu kirjelduse tõlge kolonel Hans Kalmu teosest "Pohjan poikain retki" (1921). Tõlk. M. Wiren (masinakirjas, dateerimata).
Arhivaal ERA.4996.1.123
Kolonel Elias Kasaku mälestuste I osa (koopia masinakirjast): Kodust, kodurahvast ja mõnda noorusmaalt; Vene sõjaväes; Mälestusi Ukrainast; Mõnda Vabadussõjast
Arhivaal ERA.4996.1.124
Kolonel Elias Kasaku mälestuste II osa (koopia masinakirjast): Narva jõe kallastel; Teenistus Pärnus; Allohvitseride koolis Tallinnas; Teenistus raudtee piirkonna komandandina; Alalisväe ohvitseride täienduskursustel; Kõrgemas Sõjakoolis
Arhivaal ERA.4996.1.125
Kolonel Elias Kasaku mälestuste III osa (koopia masinakirjast): Teenistus Kaitsevägede Staabis 15.jaan. 1926.a. - 15. sept. 1934.a.
Arhivaal ERA.4996.1.126
Kolonel Elias Kasaku mälestuste IV osa I - XII ptk. (koopia masinakirjast): Teenimine Teedeministeeriumis 15. sept. 1934 - 28. juunini 1940.a.
Arhivaal ERA.4996.1.127
Kolonel Elias Kasaku mälestuste IV osa XIII - XVI ptk. (koopia autograafist): Teenimine Teedeministeeriumis 15. sept. 1934 - 28. juunini 1940.a.
Arhivaal ERA.4996.1.128
Kolonel Elias Kasaku mälestuste V osa (koopia masinakirjast): Punase võimu all; Viibimine Soomes; Tallinna koonduslaagris; Saksa okupatsiooni kõrgseisundis; Teistkordne viibimine KZ-is
Arhivaal ERA.4996.1.129
Kolonel Elias Kasaku mälestuste VI osa (koopia masinakirjast): Nõrgeneva Saksa võimu all; Sõjasuvi 1944
Arhivaal ERA.4996.1.130
Kolonel Elias Kasaku mälestuste VII osa (koopia masinakirjast): Põgenikuna Saksamaal
Arhivaal ERA.4996.1.131
End. Eesti Diviisi ohvitseri Elmar Keerdi mälestused kapitulatsioonist ja "Tðehhi põrgust" 1945.a. mais (koopia masinakirjast, dateering sisu järgi)
Arhivaal ERA.4996.1.132 1980
Rudolf von Keitzi koostatud 20. Eesti SS-relvagrenaderide diviisi ajaloo kontsept (koopia käsikirjast, dateerimata, saksa keeles) - lese poolt 1982.a. üleantud originaali saatis J. Äro USA-sse sealsele Eesti Diviisi ajalookomisjonile (vt. ärakiri J. Äro kirjast H. Walterile 06.02.1991 - säilik nr. 288)
Arhivaal ERA.4996.1.133
20. Eesti Ss-relvagrenaderide diviisi ajaloo uurija Rudolf von Keitzi kirjavahetus (koopia, saksa keeles)
Arhivaal ERA.4996.1.134 1974-1983
Kapten Olev Kivioja mälestused punasest aastast 1940/1941 (koopia masinakirjast, autori poolt allkirjastatud 28.11.1982): Eesti sõjaväe vägistamine ja venelik-kommunistliku propaganda levitamine; Eesti Vabariigi sõjavägi ja N. Liidu punavägi; Eesti 1. suurtükiväegrupi lammutamine ja punaväe 627. kerge kahurväepolgu moodustamine; Punaväe ohvitserid ja politrukid; NKVD nuhkidevõrk punaarmees; 627. suurtükiväepolk läheb laagrisse; Põgenemine punaarmeest
Arhivaal ERA.4996.1.135 1982
Ferdinand Kooli kirjutis "Bolðevike tee võimule" (masinakirjas, dateerimata)
Arhivaal ERA.4996.1.136
Ferdinand Kooli kirjutis "Tragöödia algab" (koopia masinakirjast, dateerimata): Teise maailmasõja eelõhtu; Sõda algab; Bolshevismi rünnak
Arhivaal ERA.4996.1.137
Ferdinand Kooli koostatud ülevaade Eesti sõjameestest Saksamaal 1944/1945 ja vangilaagrites (koopia masinakirjast, dateerimata)
Arhivaal ERA.4996.1.138
Ferdinand Kooli kirjavahetus eesti sõjaväeüksustest Saksamaal jaanuaris 1945 (koopia, 1963-1971) koos Johannes Äro õiendusega (24.02.1987)
Arhivaal ERA.4996.1.139 1963-1971, 1987
[Kapten?] Härm [Kore?] kiri Hugo [Salasoole] meenutustega teenistusest 29.Eesti Politsei Vahipataljonis (koopia)
Arhivaal ERA.4996.1.140 04.02.1976
[Kpt vet] Jaak Kukk'e käsikirja "Punases udus sõjas ja sõjavangistuses" viimane peatükk "Tagasivaade aastaile 1945-1985" (koopia masinakirjast, dateerimata) - saadud Remi Milk'i vahendusel Jaak Kukk'elt 1987.a. (vt. ärakiri J. Äro kirjast J. Kukk'ele 07.01.1988 - säilik nr. 21)
Arhivaal ERA.4996.1.141
[Kpt vet] Jaak Kukk'e käsikirja "Punases udus sõjas ja sõjavangistuses" viimane peatükk "Tagasivaade aastaile 1945-1985" (koopia masinakirjast, l. 332-363, dateerimata)
Arhivaal ERA.4996.1.142
Villu Laidsaare, sünd. 19.04.1916 Narvas, mälestused aastatest 1937-1945 (masinakirjas, dateerimata): Teenistus Eesti mereväes, Vahepealne vene aasta; Peidus punaste eest; Sakslaste aeg; Politseipataljonide aeg; Tülid sakslastega; Taandumine Eestist; Aeg Eesti Diviisis nr. 1; Sõja kuriositeedid; Põgenemine Taani
Arhivaal ERA.4996.1.143
Hillar Lehari kirjutis "Saksa kindralstaabi ülema kindral Franz Halderi külaskäik Eestisse 26.-29. juunil 1939.aastal" (koopia autograafist, dateerimata) - saadud 18.09.1986?
Arhivaal ERA.4996.1.144
Vet-arst Valfrid Lehtmetsa mälestused Vabadussõjast (masinakiri koos Paul Jalakase autograafiliste parandustega, dateeritud 09.02.1975) ja väljalõige H. Riisipere kirjutatud V. Lehtmetsa 80.a. sünnipäeva artiklist
Arhivaal ERA.4996.1.145 1975, 1980
Leitnant Hugo Lübeki mälestused 1944.a. sügisest (masinakirjas, dateeritud 08.02.1948) ja koopia H. Salasoo kirjutatud H. Lübeki nekroloogist
Arhivaal ERA.4996.1.146 1948
Major Juhan Madise kiri major Eino Kuuselale (koopia)
Arhivaal ERA.4996.1.147 19.03.1940
Rudolf Meriste mälestused teenistusest pataljonis "Narva" (masinakirjas, dateerimata): 500 poisiga pataljon "Narva" täienduseks ja Tscherkassy kotis; Pataljon "Narva" kodumaal; Pataljon "Narva" Neuhammeris. Käsikirjalisi mälestusi vt. säilik nr. 25
Arhivaal ERA.4996.1.148 1982
Ülo Minnuse, sünd. 1926.a. Tõstamaa vallas, lühike elulugu koos koopiaga EV Ülemkohtu 22.04.1992 rehabiliteerimistõendist
Arhivaal ERA.4996.1.149
Dr. Hjalmar Mäe kirjad Rudolf von Keitzile, Johannes Ristikivile ja August Otsale (koopiad masinakirjast) ning ajalehelõiked pärandi asjus
Arhivaal ERA.4996.1.150 1948-1979
Richard (Riks) Norvelli koostatud lühiülevaated Eesti ajaloost ja Eesti saatusaastatest 1939-1944 (masinakirja paljundus + 2 skeemi, dateerimata)
Arhivaal ERA.4996.1.151
Victor Obeti koostatud materjalide kogumik "Landesveeri sõda ja Kindral Krahv R. von der Goltz'i jätkusõda venelase Bermont-Avalov'i sildi all" (lehed 1-177)
Arhivaal ERA.4996.1.152
Victor Obeti koostatud materjalide kogumik "Landesveeri sõda ja Kindral Krahv R. von der Goltz'i jätkusõda venelase Bermont-Avalov'i sildi all" (lehed 178-357)
Arhivaal ERA.4996.1.153
Victor Obeti koostatud materjalide kogumik "Landesveeri sõda ja Kindral Krahv R. von der Goltz'i jätkusõda venelase Bermont-Avalov'i sildi all" (lehed 358-550)
Arhivaal ERA.4996.1.154
Victor Obeti koostatud materjalide kogumik "Landesveeri sõda ja Kindral Krahv R. von der Goltz'i jätkusõda venelase Bermont-Avalov'i sildi all" (lehed 551-733 + lisad)
Arhivaal ERA.4996.1.155
Leitnant Juku Pent'i (1918-1992) mälestused Eesti Diviisi 46.rügemendi I pataljoni lahingutest Oppelnist alates läbi "Tðehhi põrgu" kuni Lääne-Saksamaale jõudmiseni (masinakirjas, dateeritud 29.02.1984 ja 04.04.1984)
Arhivaal ERA.4996.1.156 1984
Kirjaniku ja kriitiku Jaan Pert'i (1899-1953) mälestused Saksa okupatsiooni päevilt 1941-1944 (autograaf, dateerimata)
Arhivaal ERA.4996.1.157
Kirjaniku ja kriitiku Jaan Pert'i (1899-1953) mälestused Saksa okupatsiooni päevilt 1941-1944 (masinakirjas, dateerimata)
Arhivaal ERA.4996.1.158
Voldemar Pinn'i artikli "Legendaarne sõjamees admiral Johan Pitka" käsikiri (käsikirjaliste parandustega masinakirjas, dateerimata) koos [Arnold?] Viik'i kaaskirjaga (dateerimata)
Arhivaal ERA.4996.1.159
Uno Plank'i, sünd. 22.06.1902 Rõngu kihelkonnas, mälestused õppursõdurina Vabadussõjast osavõtu kohta (masinakirjas, dateerimata) - vt. autori 24.02.1987 kaaskirja säilik nr. 21
Arhivaal ERA.4996.1.160 1987
Kirikuõpetaja Uno Plank'i mälestused sündmustest Vastseliinas 1941.a. juulis (koopia masinakirjast, dateerimata) - vt. autori 31.05.1987 kaaskirja säilik nr. 21
Arhivaal ERA.4996.1.161 1987
Juhan Plankeni, sünd. 08.04.1902 Tartumaal Valguta vallas, mälestused kooliõpilaste Vabadussõjast osavõtu kohta (autograaf + koopia ajakirjas ilmunud artiklist) - saadud autorilt 1987.a. (vt. ärakiri J. Äro 05.07.1987 kirjast J. Plankenile - säilik nr. 21)
Arhivaal ERA.4996.1.162 1987
Korp! Rotalia rebase Arno Viktor Puskari sundreferaat "Kolonel Viktor Puskar - II diviisi ülem Eesti Vabadussõjas" (koopia masinakirjast) - saadud Heino Taremäelt (vt tema kiri J. Ärole 17.10.1985 - säilik nr. 19)
Arhivaal ERA.4996.1.163 1981
Karl Randma kirjutis Eesti Politsei Rindepataljoni F-286 ajaloost (koopia masinakirjast, allkirjastatud oktoobris 1977)
Arhivaal ERA.4996.1.164 1977
Esmo Ridala ettekanne "Harald Tammer välispoliitilise mõtlejana" Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis koosolekul Stockholmis 22.09.1968 (koopia masinakirjast)
Arhivaal ERA.4996.1.165 1968
Arvo Saare seletus "Narva" pataljoni kohta (koopia masinakirjast, dateeritud 04.04.1975) - saadud Henno Uusilt (vt. tema kiri A. Põldmale 17.11.1981 - säilik nr. 25)
Arhivaal ERA.4996.1.166 1975
Enno Saarde (pseudonüüm) käsikiri "Ameerika rahvaste ja kultuuride hävitamisest" (masinakirjas, koostatud 1966. ja 1976.a.) - saadud Remi Milk'i vahendusel Jaak Kukk'elt 1987.a. (vt. ärakiri J. Äro kirjast J. Kukk'ele 07.01.1988 - säilik nr. 21)
Arhivaal ERA.4996.1.167 1966, 1976
Seletus-intervjuu 1940.a. sündmuste kohta Eestis ja ülevaade Eesti sõjaväe likvideerimisest 1940-1941 (käsikirjaliste parandustega masinakirjas, oletatav autor Johannes Soodla, dateerimata) - saadud Villu Laidsaarelt (vt. tema kiri A. Põldma'le 25.06.1984 - säilik nr. 25)
Arhivaal ERA.4996.1.168
Kaarel Sõmermaa mälestused Soome Talvesõja algusest (äratrükk Vabade Eestlaste Põllumajandusliidu Aastaraamat XVIII-st, lk. 41-48. Stockholm, 1982) koos koopiaga A[rnold] Kivimäe 12.11.1981 kirjast autorile
Arhivaal ERA.4996.1.169 1981-1982
Lühiversioon Rein Taagepera poolt Balti uuringute 10.konverentsiks (29.-31.05.1986 Wisconsini ülikoolis) koostatud uurimusest "One of the Twenty Million: A Soviet Estonian WW II Diary" (Taagepera, Rein. One of the Twenty Million: A Soviet Estonian WW II Army Diary/ A condenced version of a paper prepared for the Tenth Conference on Baltic Studies, University of Wisconsin, Madison, May 29-31, 1986)
Arhivaal ERA.4996.1.170 1986
Kapten, dr rer for Endrik Tamme konspektiivsed elulookirjeldused koos autori kaaskirjadega Johannes Ärole sept. 1982 ja 10.07.1983; kokkuvõte Albert Suurkivi kõnest E. Tamme 80.a. sünnipäeva tähistamisel 14.09.1974 ja koopiad gümnaasiumi lõputunnistusest ja doktori diplomist
Arhivaal ERA.4996.1.171 1982-1983
Major, diplomeeritud insener Ernst Tiiveli mälestused Eesti sõjaväe relvastuse ja relvatööstuse kohta (koopia masinakirjast, dateeritud veebr. 1983) - saadud Hugo Salasoolt (vt. tema kiri J. Ärole 12.01.1987 - säilik nr. 21)
Arhivaal ERA.4996.1.172 1983
Dr vet med Johannes Tutt'i mälestused Balti Ülikoolist (koopia masinakirjast, dateerimata)
Arhivaal ERA.4996.1.173
E[lmar] Vrageri kirjutis "Kui astus kokku Maapäev" (masinakirjas, dateerimata)
Arhivaal ERA.4996.1.174
Major August Võhma mälestused aastatest 1940-1976: "Minu elukäik pärast "suurt kolimist"" (koopia masinakirjast, autori pühendusega Ahti Paele 22.11.1976)
Arhivaal ERA.4996.1.175 1976
August Võsu käsikirjalise teose "Tähtede poole - ad astra" [mõttemõlgutusi inimkonna tuleviku kindlustamiseks] paljundus (vähesel arvul stensileeritud ?)
Arhivaal ERA.4996.1.176
August Võsu käsikirjalise teose "Tähtede poole - ad astra" [mõttemõlgutusi inimkonna tuleviku kindlustamiseks] paljundus koos autori 25.03.1986 kaaskirjaga Endel Rummale
Arhivaal ERA.4996.1.177 1986
Leitnant Enn Õunapuu mälestused Pihkva vangilaagrist 1941.a. suvel (masinakirjas, allkirjastatud 21.03.1983)
Arhivaal ERA.4996.1.178 1983
Leitnant Enn Õunapuu mälestused Eesti Vabariigi Sõjakooli Lahingukoolist (masinakirjas, dateeritud 30.04.1983)
Arhivaal ERA.4996.1.179 1983
Mälestused eestlase viibimisest nõukogude sõjavangis (masinakirjas, dateerimata, autor märkimata)
Arhivaal ERA.4996.1.180
Anonüümkiri endise Haridusministeeriumi koolide peainspektori Märt Raud'i kohta (masinakirjas, dateerimata)
Arhivaal ERA.4996.1.181
Nõukogude okupatsiooni ajal (1940) miilitsast tehtud rahvaliku pilkelaulu sõnad (kirja pandud P. Kangro poolt 12.06.1983)
Arhivaal ERA.4996.1.182 1983