Saaga » Organisatsioonid » Eesti Rahvusnõukogu » 2. Struktuur ja koosseis; 1949-1953
ERN struktuuri skeem (dateerimata)
Arhivaal ERA.5008.1.2
ERN koosseisude, koalitsiooni kuuluvate poliitiliste parteide/rühmituste jm. nimekirjad
Arhivaal ERA.5008.1.3 1949-1953?
ERN koalitsioonirühmade teated oma esindajate nimetamisest ERN juhtorganitesse
Arhivaal ERA.5008.1.4 1949-1952