Saaga » Organisatsioonid » Eesti Rahvusnõukogu » 3. Kongresside, konverentside ning üld- jm. ...; 1949-1994
ERN üld-, referaat- ja informatsioonikoosolekute kvoorumilehed
Arhivaal ERA.5008.1.5 1949-1954
ERN konverentside (I–V) materjalid: kutsed, kavad, ettekannete teesid jm.
Arhivaal ERA.5008.1.6 1949-1952
ERN üldkoosoleku (05.02.1950) ja konverentside (III - 29.04.1951, IV - 29.06.1952) protokollid
Arhivaal ERA.5008.1.7 1950-1952
ERN üldkoosoleku (18.04.1953) avaldus; ärakiri Eesti Vabadusmeelsete Föderalistide kirjast ERN üldkogule
Arhivaal ERA.5008.1.8 1953
ERN üldkogu-aastakoosolekute (11.03.1956, 10.03.1957, 01.06.1958, 26.04.1959) protokollid koos lisadega ja VI kongressi (17.07.1957) protokoll - sisaldab Eesti Rahvusnõukogu Bülletääne nr. 12, 13, 14 ja 15
Arhivaal ERA.5008.1.9 1956-1959
ERN üldkogu-aastakoosolekute (27.03.1960, 25.02.1961, 12.05.1962, 08.06.1963) protokollid koos juurdekuuluvate materjalidega - sisaldab Eesti Rahvusnõukogu Bülletääne nr. 16, 17 ja 19
Arhivaal ERA.5008.1.10 1960-1963
ERN üldkogu-aastakoosolekute (24.10.1964, 13.11.1965, 04.02.1967, 02.12.1967) protokollid koos juurdekuuluvate materjalidega
Arhivaal ERA.5008.1.11 1964-1967
ERN VIII kongressi ja üldkogu-aastakoosoleku (02.11.1968) ning ERN ja Rootsi Eestlaste Esinduse selgituskoosolek-konverentsi (03.11.1968) materjalid: ettekannete trükitud tekstid, vastuvõetud dokumendid, pressiinformatsioon
Arhivaal ERA.5008.1.12 1968
ERN üldkogu-aastakoosolekute (13.12.1969, 05.12.1970, 21.11.1971, 26.11.1972, 09.12.1973) protokollid koos juurdekuuluvate materjalidega
Arhivaal ERA.5008.1.13 1969-1973
Ülemaailmsete Eesti Päevade raames toimunud ERN konverentsi (Toronto, 13.07.1972) resolutsioonide ja teeside kavandid; ÜEP 1972 kava (trükis); ERN ÜEP Komisjoni 05.05.1972 ringkiri ERN esindustele ja usaldusmeestele
Arhivaal ERA.5008.1.14 1972
ERN informatsiooni-konverentsi (14.12.1974) protokoll koos juurdekuuluvate materjalidega
Arhivaal ERA.5008.1.15 1974
ERN üldkogu-aastakoosolekute (15.12.1974, 02.11.1975, 11.12.1976, 03.12.1977, 02.12.1978) protokollid koos juurdekuuluvate materjalidega
Arhivaal ERA.5008.1.16 1974-1978
ERN üldkogu-aastakoosolekute (08.12.1979, 13.12.1980, 24.10.1981) protokollid koos lisadega; laudkonnavestluse “Kodumaaga suhtlemise küsimus” (24.10.1981) materjalid
Arhivaal ERA.5008.1.17 1979-1981
ERN üldkogu-aastakoosoleku (30.12.1982) protokoll koos lisadega (sh “ERN välis-poliitlise tegevuse kroonika II, 1963–1982”)
Arhivaal ERA.5008.1.18 1982
ERN üldkogu-aastakoosolekute (29.10.1983, 27.10.1984, 08.12.1985) protokollid koos lisadega; arutluskoosoleku “Eesti ajakirjandus paguluses 40 aastane” (27.10.1984) materjalid
Arhivaal ERA.5008.1.19 1983-1985
ESTIVAL-86 raames toimunud konverentsi “Eestlus aastal 2000” (Lund, 01.05.1986) materjalid: kava, osavõtjate registreemislehed, sõnavõttude tekstid, kirjavahetus
Arhivaal ERA.5008.1.20 1986
ERN üldkogu- ja arutluskoosolekute materjalid: kutsed, tegevus- ja majandusaruanded, ettekannete tekstid jne.
Arhivaal ERA.5008.1.21 1986-1989
ERN üldkogu- ja arutluskoosolekute materjalid: kutsed, tegevus- ja majandusaruanded, ettekannete tekstid jne.
Arhivaal ERA.5008.1.22 1990-1994