Saaga » Organisatsioonid » Eesti Rahvusnõukogu » 9. Kirjavahetus; 1948-1995
ERN poolt välja antud volitused, tõendid, soovitused (A-Ü)
Arhivaal ERA.5008.1.48 1948-1978
Koosolekute jm. ürituste kutsed ja kavad
Arhivaal ERA.5008.1.49 1948-1957
August Rei ja Madis Üürikese poolt ERN-le saadetud kiri organisatsioonide esindajate 27.04.1948 koosolekust
Arhivaal ERA.5008.1.50 07.05.1948
USA Ala Eestlaste Keskesinduse (Saksamaal) esimehe E. Eini ja büroo juhataja E. Kink'i poolt August Reile saadetud kiri eesti sõjaväelaste olukorrast USA tsoonis
Arhivaal ERA.5008.1.51 10.07.1948
Ärakiri ERN avaldusest seoses Eestluse Koostöö Keskuse kavaga uue keskorganisatsiooni loomiseks
Arhivaal ERA.5008.1.52 1949?
ERN kirjad kaasmaalastele 10.03.1951 ja toetajaliikmetele 01.06.1953; ärakiri ERN 23.09.1953 kirjast kaastöölistele ja usaldusmeeestele üleskutsega materjalide saatmiseks USA saadikutekoja poolt moodustatud Charles J. Kersteni erikomisjonile
Arhivaal ERA.5008.1.53 1951, 1953
ERN büroo juhataja Arvo Hormi kiri eesti pagulaste tegevusest Rootsis (rootsi k., adressaadita ja dateerimata)
Arhivaal ERA.5008.1.54
Kirjavahetus ERN esindusega Prantsusmaal (Vahur Linnuste jt.)
Arhivaal ERA.5008.1.55 1955-1975
Kirjavahetus ERN esindusega USA-s (A-V)
Arhivaal ERA.5008.1.56 1956-1963
Kirjavahetus ERN esindusega USA-s (Elisabeth Judas)
Arhivaal ERA.5008.1.57 1959-1971
Kirjavahetus ERN esindusega Norras
Arhivaal ERA.5008.1.58 1959-1995
Kirjavahetus organisatsioonide ja üksikisikutega ERN välistegevuse jm. kohta
Arhivaal ERA.5008.1.59 1956-1957
Organisatsioonide, asutuste ja üksikisikute poolt ERN-le saadetud kirjad
Arhivaal ERA.5008.1.60 1970, 1977-1992
ERN juhatuse koosolekute teadaanded koos päevakorraga, ringkiri ERN esindajatele ja usaldusmeestele Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsiga seotud aktsioonidest, üleskutsed ERN tegevuse materiaalseks toetamiseks
Arhivaal ERA.5008.1.61 1973
Ärakirjad ja koopiad ERN poolt saadetud sünnipäevaõnnitlustest
Arhivaal ERA.5008.1.62 1976-1993
Kirjavahetus ERN Esindusega Taanis (August Koern)
Arhivaal ERA.5008.1.63 1980-1982
Kirjavahetus seoses August Otsa süüdistustega ERN ja Eesti Komitee juhtkonna vastu; Arvo Hormi 10.09.1981 kiri [Endel] Krepp'ile koos Heinrich Mark'i juubeliartikli käsikirja ja koopiaga
Arhivaal ERA.5008.1.64 1980-1982
ERN esindaja Soomes Esmo Ridala kirjad seoses Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisega Helsingis
Arhivaal ERA.5008.1.65 1981, 1986-1988
Koopia ERN poolt täidetud Eesti Kultuuri Koondise ankeedist
Arhivaal ERA.5008.1.66 25.08.1981
ERN büroo juhataja Arvo Hormi kiri Carl Gershmanile palvega rahastada Johannes Mihkelsoni reisi Austraalia Tööpartei konverentsile 1982.a. juulis ning kirjad Viivi ja Avo Piirisild'ile ning Valli ja Alfred Treimanile seoses Johannes Mihkelsoni kavandatava Los Angelesi külastusega
Arhivaal ERA.5008.1.67 1982-1983
Ärakirjad ja koopiad ERN kirjadest Eesti Komiteele ja Eesti Gümnaasiumile Stockholmis
Arhivaal ERA.5008.1.68 1984-1986
Eesti Rahvusühtsus “Veljesto” juhtkonna kiri Arvo Hormile koos läkituse ja informatsiooniga olukorrast okupeeritud Eestis
Arhivaal ERA.5008.1.69 24.02.1985
Koopiad ERN ja Eesti Komitee poolt täidetud Rootsi Migratsiooniameti ankeedist
Arhivaal ERA.5008.1.70 02.04.1985-03.04.1985