Saaga » Organisatsioonid » Eesti Rahvusnõukogu » 10. Märgukirjad, ettekanded, aktsioonide ...; 1950-1989
Ärakiri Eesti Merelaevanduse aurikult "Tosno" põgenenud Enno Kustini, s. 03.03.1928 Virumaal Rägavere vallas, USA Stockholmi saatkonnas 13.09.1950 antud tunnistusest (inglise k.)
Arhivaal ERA.5008.1.71 1950
Euroopa Liikumise allkomiteede poolt Ida- ja Kesk-Euroopa konverentsiks (London, 21.–24.01.1952) koostatud raportite kokkuvõtted
Arhivaal ERA.5008.1.72 1951
Ärakirjad Mats Mölderi (s. 12.09.1904) ja Ralf Puuströmi (s. 26.01.1910) oktoobris 1953 Rootsis Boråsis antud tunnistustest Nõukogude Liidu vägivallast Eesti Vabariigi vastu
Arhivaal ERA.5008.1.73 1953
Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse märgukirjad (inglise ja prantsuse k.)
Arhivaal ERA.5008.1.74 1953, 1971, 1973
Eesti keskorganisatsioonide Rootsis [ERN, ERF, EK] memorandumid ÜRO Peaassambleele orjatööst ja genotsiidist Nõukogude Liidus (inglise k., 2 trükist)
Arhivaal ERA.5008.1.75 1953-1954
ERN parlamendiliikmete rühma ja Läti parlamendiliikmete grupi memorandum Helsingis 25.–31.08.1955 toimunud Interparlamentaarse Liidu kongressile koos andmetega Eesti ja Läti parlamendiliikmete saatuse kohta (inglise ja rootsi k., trükis)
Arhivaal ERA.5008.1.76 1955
ERN 12.04.1956 memorandum peaminister Sir Anthony Edenile seoses Nikolai Bulganini ja Nikita Hruštšovi visiidiga Suurbritanniasse aprillis 1956 (inglise k., trükis) koos kavandiga
Arhivaal ERA.5008.1.77 1956
Materjalid 1956.a. aprillis Strasbourgis toimunud Ikestatud Euroopa Rahvaste Ühenduse (Assembly of Captive European Nations) eriistungist: kava, pressiteated, vastu võetud dokumendid jm. (prantsuse, inglise, saksa k.)
Arhivaal ERA.5008.1.78 1956
Eesti ja Läti parlamendiliikmete memorandum Rootsi riigipäeva liikmetele jm materjalid seoses N. Liidu “parlamendiliikmete” delegatsiooni külaskäiguga Rootsi mais 1956
Arhivaal ERA.5008.1.79 1956
Rootsi ja USA ajalehtedes ilmunud artiklite väljalõiked eestlaste deporteerimistest
Arhivaal ERA.5008.1.80 12.1956
Ajalehes The New York Times ilmunud artiklite väljalõiked Saksamaa rollist Euroopas, Milovan Djilase raamatust, tööliste olukorrast Venemaal jne.
Arhivaal ERA.5008.1.81 07.1957-08.1957
Prominentsete taanlaste ja rootslaste esitatud üleskutsed ERN vabadusvõitluse toetamiseks koos kaaskirjadega (taani ja rootsi k., dateerimata)
Arhivaal ERA.5008.1.82
Evald Uustalu käsikirjaline ülevaade Stockolmis 15.–20.08.1960 toimunud XI rahvusvahelisest ajalooteaduste kongressist
Arhivaal ERA.5008.1.83 01.09.1956
Ikestatud Euroopa Rahvaste Ühenduse (Assembly of Captive European Nations) 7. istungi (nov. 1960) dokumendid (inglise k.)
Arhivaal ERA.5008.1.84 1960
[Aleksander Warma?] kõne tekst ERN uusaasta vastuvõtul 01.01.1966
Arhivaal ERA.5008.1.85 1966
Eesti vabanemisprobleemid välispoliitlisest ja riigiõiguslikust seisukohast. Kokkuvõte saatkonnanõunik August Koern'i poolt Eesti Vabariigi 48. aastapäeva kokkutulekul Eskilstunas 27.02.1966 peetud kõnest
Arhivaal ERA.5008.1.86 1966
Eesti Rahvusnõukogu ja Eesti Komitee 21.06.1977 memorandum inimõiguste küsimuses Euroopa julgeoleku ja koostöö deklaratsioonile allakirjutanud riikidele (rootsi k., trükis)
Arhivaal ERA.5008.1.87 1977
Üleskirjutus Helmut Maandi poolt Esmaspäeva klubis 23.10.1978 peetud ettekande “Eesti Rahvusnõukogu asutamisest” ja sellele järgnenud sõnavõttude helisalvestusest
Arhivaal ERA.5008.1.88 1978
Balti Vabadusliidu materjalid Hannafordi projekti kohta
Arhivaal ERA.5008.1.89 1981
Nõukogude Liidu Demokraatliku Rahvarinde memorandum ja proklamatsioon (juuni 1981, masinakirja koopia); Johannes Mihkelsoni jt. koostatud ülevaated opositsioonist Nõukogude Eestis (rootsi ja inglise k.)
Arhivaal ERA.5008.1.90 1981
Euroopa Parlamendis 13.01.1983 vastu võetud resolutsioon olukorrast Eestis, Lätis ja Leedus (inglise k., trükis)
Arhivaal ERA.5008.1.91 1983
Eesti keskorganisatsioonide memorandum Euroopas usalduse ja julgeoleku tugevdamise ning desarmeerimise alasele konverentsile (Stockholm, juuni 1984) olukorrast Eestis (inglise k., trükis)
Arhivaal ERA.5008.1.92 1984
Põhja-Ameerika balti pagulasorganisatsioonide tegevust kajastavad materjalid (sh 2 fotot)
Arhivaal ERA.5008.1.93 1984-1989