Saaga » Organisatsioonid » Eesti Rahvusnõukogu » 12. Trükiste ja paljundatud dokumentide maketid; 1987-1990
Eesti Rahvusnõukogu paljundatud dokumentide maketid
Arhivaal ERA.5008.1.105 1987-1990
Eesti Rahvusnõukogu ja Balti Komitee pressibülletään “Balt-Press” nr. 1(35)–4(38), 6(40)–10(44)/1988; 1(45), 3(47)–5(49)/1989 (osaliselt maketid)
Arhivaal ERA.5008.1.106 1988-1989
Baltikumi rahvaste vaimse vabanemise lühikroonika / Aleksander Terras. Stockholm: Eesti Rahvusnõukogu, 1989 (makett)
Arhivaal ERA.5008.1.107 1989
Baltian kansojen henkisen vapautumisen lyhytkronikka / Aleksander Terras. Tukholma : Viron Kansallisneuvosto, 1989 (makett)
Arhivaal ERA.5008.1.108 1989