Saaga » Organisatsioonid » VK(b)P Keskkomitee Eesti Sektsiooni Siberi Büroo; ERAF.40; 1920-1929
VK(b)P Siberi Eesti sektsioonide vastutavate tööliste nõupidamise protokoll ja resolutsioonid I köide
Arhivaal ERAF.40.1.1 1920
Üle Siberilise VK(b)P Eesti osakondade vastutavate tegelaste nõupidamise protokollid II köide
Arhivaal ERAF.40.1.2 1920
VK(b)P KK Siberi büroo Eesti sektsiooni büroo istungite protokollid. I köide
Arhivaal ERAF.40.1.3 1920-1921
VK(b)P KK Siberi büroo Eesti sektsiooni büroo istungite protokollid. II köide
Arhivaal ERAF.40.1.4 1920-1922
Eestlaste VK(b)P liikmete, kandidaatide ja kaasatundjate ankeedid, küsimuslehed ja registreerimise kaardid. I köide
Arhivaal ERAF.40.1.5 1920-1921
Eestlaste VK(b)P liikmete, kandidaatide ja kaasatundjate ankeedid, küsimuslehed ja registreerimise kaardid II köide
Arhivaal ERAF.40.1.6 1920
VK(b)P Altai kubermangu komitee Eesti sektsiooni ja Eesti kolonistide konverentsi protokollid ja kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.7 1920-1922
Jenissei kubermangu Eesti asunike konverentsi protokoll 3 - 4 oktoobril 1920. a
Arhivaal ERAF.40.1.8 1920
VK(b)P Irkutski kubermangu komitee Eesti sektsiooni protokollid
Arhivaal ERAF.40.1.9 1920-1921
VK(b)P Kemerovi rajooni komitee Eesti sektsiooni statistilised aruanded ja kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.10 1920-1921
VK(b)P Marinski kreisikomitee Eesti sektsiooni, Vambola ja Vabaduse V.K.P. komringi koosolekute protokollid
Arhivaal ERAF.40.1.11 1920-1921
VK(b)P Tomski kubermangu komitee Eesti sektsiooni protokollid, aruanded ja teised materjalid
Arhivaal ERAF.40.1.12 1920-1921
... Oblasti vastutavate tegelaste nõupidamise protokollid ja resolutsioonid, ringkirjad agitpropaganda töö kohta ja Eesti sektsiooni kirjavahetus VK(b)P KK Siberi büroo rahvussektsioonidega
Arhivaal ERAF.40.1.13 1920
Esimese üle Siberilise Eesti asunike konverentsi protokollid ja materjalid ning tervitus sm Leninile
Arhivaal ERAF.40.1.14 1920
Esimene ülesiberilise, Altai, Jenissei ja Omski kubermangu eesti asunike konverents, VK(b)P Tomski kubermangu Eesti sektsiooni konverentsi ja büroo protokollid
Arhivaal ERAF.40.1.15 16.09.1920-27.04.1921
Honorarid, palgalehed ja teised rahalised dokumendid
Arhivaal ERAF.40.1.16 1920-1921
Siberi büroo Eesti sektsiooni häälekandja Siberi Tööline kirjavahetus, rahalised dokumendid ja tunnistuste ärakirjad
Arhivaal ERAF.40.1.17 1920-1922
Eesti ajalehtede tellijate asutuste, organisatsioonide ja üksikute isikute nimekirjad ja aadressid
Arhivaal ERAF.40.1.18 1920-1921
Artiklid ja kirjad Siberi Töölise toimetusele, Eesti sektsiooni ringkirjad, kirjanduse saatekirjad ja toimetuse kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.19 1920-1921
Esimese ülesiberilise VK(b)P Eesti sektsioonide konverentsi protokollid ja teised konverentsi materjalid
Arhivaal ERAF.40.1.20 1921
Esimese ülesiberilise VK(b)P sektsioonide konverentsi materjalid
Arhivaal ERAF.40.1.21 1921
VK(b)P Siberi büroo Eesti sektsiooni protokollid
Arhivaal ERAF.40.1.22 1921
VK(b)P Eesti sektsioonide Keskbüroo koosolekute protokollid, aruanne ja tööplaan
Arhivaal ERAF.40.1.23 1921
VK(b)P KK instruktsioonid, rahvusvähemussektsioonide ühiste koosolekute protokollid, Siberi Töölise toimetuse koosolekute protokollid ja kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.24 1921
VK(b)P Siberi büroo Eesti sektsiooni büroo ringkirjad ja kirjavahetus mitmesugustes küsimustes
Arhivaal ERAF.40.1.25 1921
VK(b)P Siberi büroo Eesti sektsiooni büroo ringkirjad, protokollide väljavõtted ja kirjavahetus mitmesugustes küsimustes
Arhivaal ERAF.40.1.26 1921
VK(b)P Siberi büroo Eesti sektsiooni büroo protokollide väljavõtted, kirjavahetus kaadrite ja teistes küsimustes
Arhivaal ERAF.40.1.27 1921
VK(b)P Siberi büroo Eesti sektsioonide parteiliikmete ja kandidaatide nimekirjad, ankeedid ja sektsiooni töö aruanded
Arhivaal ERAF.40.1.28 1921
VK(b)P Siberi büroo Eesti sektsiooni aruanded, tööplaanid, eelarve ja kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.29 1921
VK(b)P Altai kubermangu komitee Eesti sektsiooni aruanded ja kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.30 1921-1922
VK(b)P Anserski-Sudšensko rajooni komitee Eesti sektsiooni protokollid ja kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.31 1921
VK(b)P Jenissei kubermangu komitee Eesti sektsiooni protokollid ja teised materjalid
Arhivaal ERAF.40.1.32 1921
Jenissei kubermangu Eesti asunike konverentsi protokoll 26.-27. juuli 1921. a
Arhivaal ERAF.40.1.33 1921
N. Nikolaevski (Novosibirski) VK(b)P Eesti sektsiooni büroo ja üldkoosolekute protokollid
Arhivaal ERAF.40.1.34 1921
Omski kubermangu Eesti asunike I konverentsi ja VK(b)P Siberi Eesti sektsioonide I konverentsi protokollid ja teised parteikonverentsi materjalid
Arhivaal ERAF.40.1.35 1921
VK(b)P Omski kubermangu komitee Eesti sektsiooni protokollid, informatsioonid, aruanded ja teised materjalid
Arhivaal ERAF.40.1.36 1921
VK(b)P Tomski kubermangu komitee Eesti sektsiooni protokollid, aruanded, ettekanded ja kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.37 1921
Tomski linna eestlaste üldkoosoleku protokoll, VK(b)P Tomski kubermangu Eesti sektsiooni ettekanded, aruanded ja kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.38 1921
VK(b)P Tomski kubermangu Komitee Eesti sektsiooni juhtivad materjalid rahvusvähemuse tööalal, väljavõtted, protokollid, tööplaanid ja kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.39 1921
VK(b)P Tomski kubermangu komitee Eesti sektsiooni kommunistide nimekirjad, kirjavahetus ja mitmesugused tunnistused
Arhivaal ERAF.40.1.40 1921
VK(b)P Tomski kubermangu komitee Eesti sektsiooni aruanded, ettekanded ja kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.41 1921-1923
VK(b)P Tomski kubermangu komitee Eesti sektsiooni aruanded ja kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.42 1921
VK(b)P Tomski kubermangu komitee Eesti sektsiooni kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.43 1921-1922
Oblasti Eesti naiste konverentsi saadikute ankeedid
Arhivaal ERAF.40.1.44 1921
Kirjad ja artiklid ajalehe Siberi Tööline toimetusele
Arhivaal ERAF.40.1.45 1921-1922
VK(b)P Siberi büroo Eesti sektsiooni üleskutsed, põllumajanduse kommuuna põhikiri, artiklid, kirjavahetus ja rahalised dokumendid
Arhivaal ERAF.40.1.46 1922
VK(b)P KK Siberi büroo Eesti sektsiooni kirjavahetus VK(b)P kubermangu komiteede Eesti sektsioonidega ja teiste organisatsioonidega, tõendid ja ringkirjad
Arhivaal ERAF.40.1.47 1922
Eesti sektsiooni asjade üleandmise akt; Tihevski Eesti asutuse haridusseltsi koosoleku protokollid ja sektsiooni kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.48 1921-1922
Tomski kubermangu Eesti asutuste ja organisatsioonide aadressid ja Siberi büroo Eesti sektsiooni kirjavahetus
Arhivaal ERAF.40.1.49 1922
Noore Kolonisti tellijate nimekiri
Arhivaal ERAF.40.1.50 1922
ÜK(b)P Tomski oblasti komitee Eesti instruktori aruanne komandeeringust Zõrjanski ja Marinski rajoonidesse
Arhivaal ERAF.40.1.51 1929