Saaga » Organisatsioonid » Kominterni Eesti sektsioon Moskvas; ERAF.6495; 1917-1938
1. Protokollid, kirjavahetus, nimekirjad, artiklid, aruanded
Sari
2. Ankeedid, elulookirjeldused
Sari
3. Isiklikud toimikud
Sari
4. Materjalid parteiliste lahkhelide kohta
Sari
5. Salajane kirjavahetus partei juhtkonna vahel
Sari
6. II kongressi materjalid, majandusdokumendid
Sari