Saaga » Organisatsioonid » Eesti üliõpilasorganisatsioonide poliitilist ...; EAA.2466; 1917-1917
Üleskutse eesti üliõpilaste kongressi korraldamise kohta ja üliõpilaste teated kongressilt puudumise kohta
Arhivaal EAA.2466.1.1 02.1917-03.1917
Ajutise Valitsuse toetamiseks, tööliste ja soldatite saadikute nõukogudega kontakti loomiseks, omavalitsuse läbiviimiseks ja autonomistide liidu asutamiseks korraldatavate kihutustööde kõnede kava ja kirjavahetus üliõpilastega ning mitmesuguste seltsidega ja organisatsioonidega rahvakoosolekutele kõnelejate saatmise, kursuste korraldamise ja muis asjus
Arhivaal EAA.2466.1.2 10.04.1917-15.08.1917
Kassaraamat
Arhivaal EAA.2466.1.3 29.03.1917-05.1917
Jooksva arve hoiuraamat
Arhivaal EAA.2466.1.4 07.04.1917-18.12.1917
Kursustest osavõtjate maksude tasumise raamat
Arhivaal EAA.2466.1.5 04.1917-20.05.1917
Kursustest osavõtjate maksude tasumise raamat
Arhivaal EAA.2466.1.6 21.04.1917-06.05.1917
Kursustest osavõtjate maksude tasumise raamat
Arhivaal EAA.2466.1.7 1917
Kassa sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid
Arhivaal EAA.2466.1.9 26.01.1917-01.10.1917
Kursustest osavõtjate maksude tasumise raamat
Arhivaal EAA.2466.1.8 05.1917
Ostetud ja müüdud kirjanduse arveraamat
Arhivaal EAA.2466.1.10 1917
Süstemaatiline raamatute nimistu
Arhivaal EAA.2466.1.11 1917
Templi jäljend
Arhivaal EAA.2466.1.12 1917