Saaga » Elanike nimekirjad Eesti Vabariigi perioodist ... » Liigvalla Vallavalitsus; ERA.2300; 1918-1936
Elanikkude nimekiri
Arhivaal ERA.2300.1.140 01.1923
Elanikkude registreerimise raamat
Arhivaal ERA.2300.1.188 1928-1930