Saaga » Elanike nimekirjad Eesti Vabariigi perioodist ... » Riguldi Vallavalitsus; ERA.2382; 1918-1944
Elanike nimekirjad
Arhivaal era.2382.1.12 1921-1927
Vallaelanike nimekiri
Arhivaal era.2382.1.118 1932-1940
Kirjavahetus Lääne Maavalitsuse Administratiivosakonnaga ja vallaelanike nimekiri
Arhivaal era.2382.1.165 22.06.1938-23.03.1939
Elanike nimekirjad
Arhivaal era.2382.2.46 1942-1943