Saaga » Elanike nimekirjad Eesti Vabariigi perioodist ... » Heimtali Vallavalitsus; ERA.3002; 1918-1939
Rahandusministeeriumi Riigi Liikumata Varanduste Maksuameti ringkirjad liikumata varanduste maksude nõudmise kohta; tulu- ja liikumata varanduse maksumaksjate nimekirjad koos vastava kirjavahetusega
Arhivaal era.3002.1.48 09.10.1922-31.12.1923
Valla elanike registreerimisraamat
Arhivaal era.3002.1.113 1927
Elanike nimekiri
Arhivaal era.3002.1.171 12.05.1931-11.1931
Elanike nimekiri
Arhivaal era.3002.1.184 07.05.1932-09.05.1932
Elanike nimekiri
Arhivaal era.3002.1.220 12.05.1934-03.1935
Elanike register
Arhivaal era.3002.1.236 1935