Saaga » Elanike nimekirjad Eesti Vabariigi perioodist ... » Kolovere-Kalju Vallavalitsus; ERA.3922; 1930-1939
Ringkirjad, juhendid ja kirjavahetus rahvaloenduse asjus; elanike nimekirjad
Arhivaal era.3922.1.30 11.11.1922-30.03.1923
Lääne Maavalitsuse Administratiivosakonna ringkirjad ja valla elanike nimekirjad
Arhivaal era.3922.1.192 12.11.1938-20.01.1939