Saaga » Elanike nimekirjad Eesti Vabariigi perioodist ... » Nursi Vallavalitsus; ERA.4718; 1918-1939
Valla elanike nimekiri
Arhivaal ERA.4718.1.57 1928
Valla elanike nimekiri elukohajärgselt
Arhivaal ERA.4718.1.90