Saaga » Elanike nimekirjad Eesti Vabariigi perioodist ... » Eesti Statistikavalitsus; ERA.R-241; 1941-1944
2. Aruanded, andmed
Sari