Saaga » Elanike nimekirjad Eesti Vabariigi perioodist ... » Kuivajõe Vallavalitsus; TLA.632; 1914-1940
Vallavalitsuse elanike registreerimisraamat.
Arhivaal TLA.632.1.8 1925
Vallavalitsuse kodanike registreerimisraamat tähestik.
Arhivaal TLA.632.1.9