Saaga » Elanike nimekirjad Eesti Vabariigi perioodist ... » Saue Vallavalitsus; TLA.501; 1912-1940
Saue vallavalitsuse elanikkude registreerimiseraamat.
Arhivaal TLA.501.1.16 1927-1932
Saue vallavalitsuse perekonnaraamat.
Arhivaal TLA.501.1.15 1921-1927
Saue valla elanike nimekiri.
Arhivaal TLA.501.1.421 1938-1938