Saaga » Elanike nimekirjad Eesti Vabariigi perioodist ... » Keila Linnavalitsus; TLA.151; 1941-1944
Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaadi ringkiri Keila Linna TSN Täitevkomiteele ja viimase kirjavahetus Harju Maakonna TSN Täitevkomiteega ja teiste asutustega elanike registreerimisest. Keila Linna Aadresslaua aruanded Riigi Statistika Keskbüroole registreeritud elanike arvu liikumise kohta. Eesti Statistika Ameti korraldused Keila Linnavalitsusele ja viimase kirjavahetus Harju Maavalitsuse ja teiste asutustega ja isikutega elanike registreerimisest ühes registreeritud elanike nimekirjaga 1941. a. novembrist
Arhivaal TLA.151.1.4 12.1940-12.12.1941