Saaga » Materjale vanausuliste kohta » Tartu linna politseivalitsus » Kantselei
Ringkirjad, eeskirjad, käskkirjad, aruanded, nimekirjad, kirjavahetus jm
Sari
Teenistujate isklikud toimikud
Sari
Prostituutide arstliku läbivaatuse protokollid ja isiklikud toimikud
Sari