Saaga » Kirikuraamatud » Apostliku õigeusu kirik » Läänemaa praostkond » EAÕK Paadremaa kogudus » I Kirikukantselei » 5. Kiriklikud teatised ja tunnistused; 1901-1949
5.3 Tunnistused abiellu astumiseks (abiellumisload) ja abielutunnistused
Allsari 1901-1928
5.4 Surmatunnistused ja matmisload
Allsari 1935-1949