Saaga » Kirikuraamatud » Apostliku õigeusu kirik » Läänemaa praostkond » EAÕK Paadremaa kogudus » I Kirikukantselei » 6. Revisjonilehed. Registrid ja nimekirjad; 1883-1938
Usku vahetanute nimekiri
Arhivaal EAA.1899.1.10 1883-1885
Koguduseliikmete nimekiri
Arhivaal EAA.1899.1.11 1891-1902
Koguduseliikmete nimekiri
Arhivaal EAA.1899.1.12 1904-1917
Koguduseliikmete nimekiri
Arhivaal EAA.1899.1.13 1920-1938