Saaga » Kirikuraamatud » Apostliku õigeusu kirik » Petserimaa kogudused
EAÕK Obinitsa kogudus
Arhiiv EAA.5349 1904-1926, 1950
EAÕK Värska kogudus
Arhiiv EAA.5341 1781-1937
EAÕK Petserimaa koguduste kollektsioon
Arhiiv EAA.1999 1764-1944