Saaga » Judaica » Gens, Nosson; ERA.2282; 1905-1940
Saabunud kirjad
Arhivaal ERA.2282.2.1 09.1918-01.1939
Käsikirjalised materjalid
Arhivaal ERA.2282.2.2
Juudi Heategeva Seltsi materjalid
Arhivaal ERA.2282.2.3 1915-1939
Tallinna Juudi Koguduse Nõukogu ja Tallinna Juudi Usuühingu materjalid
Arhivaal ERA.2282.2.4 05.1919-07.1937
Juudi Kultuurivalitsuse ja Tartu Juudi Kultuuri Hoolekogu materjalid (trükised)
Arhivaal ERA.2282.2.5 1927-1933
Toimik Juudi Kultuur-autonoomia X aastapäeva tähistamise kohta
Arhivaal ERA.2282.2.6 06.1936
Toimik juudi vähemusrahvuse V kultuurinõukogu valimiste kohta
Arhivaal ERA.2282.2.7 06.1940
Andmed juudi rahvuse kohta Eestis
Arhivaal ERA.2282.2.8 1924-1926
Trükised
Arhivaal ERA.2282.2.9 1929-1937
Trükised
Arhivaal ERA.2282.2.10
Tartu Juudi Raamatuagentuuri "Kultur" postkaardid (trükised)
Arhivaal ERA.2282.2.11 1921-1926
Üleskutsed: "Aufur an das allweltliche Judentum" - 16. veebr 1933. "Wir Wenden uns an unsere Revaler Mit bürger judischer nationalität!"
Arhivaal ERA.2282.2.12
Juudi keele sõprade ühingu väljaanded nr 15, 16 - 1930, nr 54 - 1933. nr 26-31 - 1934
Arhivaal ERA.2282.2.13
Ajaleht
Arhivaal ERA.2282.2.14 10.03.1934
Juudi ühingute kuulutused (trükised)
Arhivaal ERA.2282.2.15 1928-1931
Juudi ühingute kuulutused (trükised)
Arhivaal ERA.2282.2.16 1932-1935
Juudi ühingute kuulutused (trükised)
Arhivaal ERA.2282.2.17 1936-1940
Korporatsioonide "Hasmonea" ja "Limuvia" kutsed
Arhivaal ERA.2282.2.18 11.1927-02.1938
Kutsed spordiseltsi "Makkabi" üritustele ja teatri "Vanemuine" uue hoone avaaktusele 3. septembril 1939. a
Arhivaal ERA.2282.2.19 1929-1940
Uue-aasta õnnitlused
Arhivaal ERA.2282.2.20 1905-1934
Kutsed Tartu Juudi Kultuurhoolekogu esimehele J Blumenfeldtile (trükised)
Arhivaal ERA.2282.2.21 1939-1940
Kutsed juudi ühingute üritustest osavõtuks
Arhivaal ERA.2282.2.22 1918-1940
Trükiste dubletid
Arhivaal ERA.2282.2.23
Võru juutide kogukonna põhikirja projekt
Arhivaal ERA.2282.1.1 1919
Eesti rahvusvähemuste Ühingu põhikirja projekt (sks 1)
Arhivaal ERA.2282.1.2
Kirjavahetus välismaa juudiorganisatsioonidega. Organisatsioonide põhikirju
Arhivaal ERA.2282.1.3 26.08.1925-04.09.1934
Kirjavahetus Eesti ja välismaa juudiorganisatsioonidega kultuuriküsimustes
Arhivaal ERA.2282.1.4 24.01.1927-04.06.1939
Kirjavahetus kirjastusküsimustes
Arhivaal ERA.2282.1.5 10.11.1930-08.02.1934
I Juudi Kultuuromavalitsuse valimiste materjalid
Arhivaal ERA.2282.1.6 1926
II Juudi Kultuuromavalitsuse valimiste materjalid
Arhivaal ERA.2282.1.7 1929
IV Juudi Kultuuromavalitsuse valimiste materjalid
Arhivaal ERA.2282.1.8 1936
Käsikirju ja märkmeid juutide ajaloost Eestis 1894-1905
Arhivaal ERA.2282.1.9
Hanno Kompuse artikkel Eesti kultuurist ja kunstist
Arhivaal ERA.2282.1.10
Bundti artikkel eesti kirjandusest. Ajaleheväljalõige heebrea k
Arhivaal ERA.2282.1.11 01.03.1927
Leedu pressi ülevaade vn k
Arhivaal ERA.2282.1.12 10.07.1931
Rootsi kuninga Gustav V vastuvõtu programm Riigikogus
Arhivaal ERA.2282.1.13 27.06.1929
A. Guvevitši, B. Brašinsky ja I. Lopstnikoffi koolitunnistused
Arhivaal ERA.2282.1.14
Tartus Raekoja 2, Kalda 1 maja ümberehituse projekt
Arhivaal ERA.2282.1.15 1933
Üleskutseid ja pöördumisi Eesti Vabariigi 10. aastapäeva puhul
Arhivaal ERA.2282.1.16 1928
Dokumentide ärakirju ja väljakirjutusi juutide ajaloost Eestis 1333-1867
Arhivaal ERA.2282.1.17
Dokumentide ärakirju ja väljakirjutusi juutide ajaloost Eestis 1742-1907
Arhivaal ERA.2282.1.18
Tallinnas 19. saj elanud juutide nimekiri allikviidetega
Arhivaal ERA.2282.1.19
Tallinna raeprotokollide väljavõtteid 18. saj ajalehe väljalõikeid iga vene juudi teemal
Arhivaal ERA.2282.1.20 1931
Haapsalu kalmistule maetud juutide hauakirju
Arhivaal ERA.2282.1.21