Saaga » Judaica » Tartu Juudi Arstide Selts; ERA.2688; 1935-1940
Peakoosolekute protokollid ja liikmete nimestik
Arhivaal ERA.2688.1.1 1935-1940
Kassaraamat ja 1939. a. kassa - aruanne.
Arhivaal ERA.2688.1.2 31.10.1936-08.02.1940
Põhikirja ärakiri.
Arhivaal ERA.2688.1.3 11.07.1938