Saaga » Judaica » Tallinna Juudi Eraühisgümnaasium ja Algkool; TLA.855; 1913-1940
Kooli juures töötanud õpilasklubi aruanded ja õpilasajakirja "Utsenik" üksikud numbrid
Arhivaal TLA.855.1.9 1923-1928
Õpetajate poolt esitatud kohasaamise sooviavaldused ühes haridusttõendavate dokumentidega.
Arhivaal TLA.855.1.3 1923-1926
Päevaraamatute vahelt säilitatavd õpilaste nimestikud (lünklik)
Arhivaal TLA.855.1.5 1923-1940
Kooliõpilaste terviselehed A-Z (näitavad mis aastatel õpilane koolis õppis).
Arhivaal TLA.855.1.6 1928-1933
Kirjavahetus Tallinna Linnavalitsuse Haridusosakonnaga ja teiste asutustega koolide asutamisest, õppetööst, rahandus- ja majanduslikest küsimustest, inventarist. Rahalised eelarved ja aruanded.
Arhivaal TLA.855.1.1 1919-1924
Haridusministeeriumile, Tallinna Linnavalitsuse Haridusosakonnale ja teistele asutustele ja isikutele väljunud kirjade ärakirjad majanduslikest-rahanduslikest küsimustest, ekskursioonidest, pidude korraldamisest, korjandustest, õpetajate õppetööst vabastamisest jne. Õpetajate nimestikud. 1931.a. ja 1932.a. algkooli VI kl. ja gümnaasiumi lõpetajate nimestikud.
Arhivaal TLA.855.1.2 1930-1932
Õpilaste poolt esitataud avaldused kooli sisseastumiseks, õpperahast ha õppetööst vabastamiseks, ekskursioonidest osavõtmiseks jne.
Arhivaal TLA.855.1.4 1926-1929
Väljavõte Haridusministeeriumi ülesandel direktor A.Behrsingi poolt kokkuseatud aruandest 1926.a. keskkooli lõpetajate kontrolltööde kohta saksa keele alal.
Arhivaal TLA.855.1.7 1926
Kirjavahetus Kindralstaabi VI osakonna Ülemaga sõjalise õppuse õppevahenditest, aruanded kasutamisest. Haridusministeeriumi ringkiri sõjalisest kasvatusest ja õppekavad.
Arhivaal TLA.855.1.8 09.1927-01.09.1931