Saaga » Judaica » Juudi Kultuurvalitsuse Tallinna ...; TLA.13; 1936-1941
Pitsati jäljendi vihik.
Arhivaal TLA.13.1.8
Kviitungikontsuraamatud, arved ja jooksva arve raamat.
Arhivaal TLA.13.1.7 1936-03.1941
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.13.1.6
Põhikiri.
Arhivaal TLA.13.1.4 30.05.1936
Juhatuse koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.13.1.3 10.10.1936-13.04.1939
Üldkoosolekute protokolliraamat.
Arhivaal TLA.13.1.1 11.1936-1938
Kirjavahetus Tallinna-Harju Prefektiga ja teiste asutuste ning isikutega vilistlaskogu juhatuse koosseisist, asukohast, üld- ja juhatuse koosolekute korraldamisest, stipendiumite väljastamisest, peõhtutest jne.
Arhivaal TLA.13.1.5 21.09.1937-23.05.1940
Üldkoosolekute protokolliraamat.
Arhivaal TLA.13.1.2 23.09.1938-08.05.1939