Saaga » Judaica » Juudi Seltskondlik Ühing; TLA.1383; 1918-1940
Koosolekute protokollid, kassaaruanded.
Arhivaal TLA.1383.1.1 10.10.1919-31.12.1937
Kaardimängude saali külaliste registreerimisraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.25 21.06.1920-07.11.1922
Liikmete nimekirjad.
Arhivaal TLA.1383.1.21
Kirjavahetus asutustega ja eraisikutega majandus- ja organiseerimisküsimustes, kutsed korraldavatest üritustest osavõtmiseks.
Arhivaal TLA.1383.1.19 08.03.1929-07.11.1933
Kirjavahetus asutustega organiseerimis- ja majandusküsimustes.
Arhivaal TLA.1383.1.13 23.11.1919-31.08.1920
Korrapidajate, liikmete ja kandidaatide nimestikud. Püsikülaliste nimekirjad.
Arhivaal TLA.1383.1.11 01.05.1919-02.05.1920
Balloteerimiskomisjoni protokollid.
Arhivaal TLA.1383.1.5 02.12.1926-25.01.1931
Koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.1383.1.4 25.10.1925-21.10.1929
Koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.1383.1.2 19.09.1920-29.10.1921
Liikmemaksu kviitungite raamat.
Arhivaal TLA.1383.1.36 1934-1934
Juhatuse liikmete aadressiraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.32
Külaliste registreerimisraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.30 26.10.1930-25.03.1933
Külaliste registreerimisraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.26 05.07.1923-26.09.1923
Külaliste registreerimisraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.24 18.11.1921-08.07.1922
Kirjavahetus organiseerimis- ja majandusküsimustes, kutsed korraldavatest üritustest osavõtmiseks.
Arhivaal TLA.1383.1.20 23.06.1929-01.11.1933
Kirjavahetus asutustega organiseerimis- ja majandusküsimustes.
Arhivaal TLA.1383.1.18 10.05.1927-15.05.1929
Kirjavahetus asutustega ja eraisikutega võlade sissenõudmisest, isikute seltsi vastuvõtmisest jne.
Arhivaal TLA.1383.1.12 28.01.1919-11.08.1920
Juhatuse koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.1383.1.8 25.02.1935-05.1940
Juhatuse koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.1383.1.6 09.05.1935-25.11.1935
Koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.1383.1.3 17.11.1921-15.10.1925
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.45 01.09.1925-01.08.1926
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.43 01.09.1923-31.08.1924
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.41 01.03.1920-30.07.1920
Liikmemaksu tasumise raamat.
Arhivaal TLA.1383.1.37 1935-1935
Liikmemaksu kviitungite raamat.
Arhivaal TLA.1383.1.35 1934-1935
Külaliste registreerimisraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.31 28.03.1933-15.11.1935
Külaliste registreerimisraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.29 17.09.1928-16.11.1929
Külaliste registereerimisraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.27 26.04.1923-05.05.1926
Reskontroraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.54 01.01.1935-28.07.1939
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.50 01.02.1931-24.08.1931
Reskontrod.
Arhivaal TLA.1383.1.48 01.01.1927-01.01.1930
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.46 01.09.1926-05.08.1927
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.44 01.09.1924-04.08.1925
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.42 01.09.1920-30.08.1921
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.57 01.09.1937-31.01.1938
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.55 01.09.1935-31.08.1936
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.53 01.09.1934-31.08.1935
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.51 01.04.1930-02.1931
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.49 05.1929-02.1930
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.56 01.09.1936-31.08.1937
Väljunud kirjade register.
Arhivaal TLA.1383.1.60 19.09.1921-30.10.1922
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.58 04.08.1938-31.08.1938
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.59 01.09.1938-12.06.1939
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.40 03.1920-08.1920
Külaliste registreerimisraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.28 06.05.1926-20.08.1928
Kirjavahetus organiseerimis- ja majandusküsimustes, kutsed korraldavatest üritustest osavõtmiseks.
Arhivaal TLA.1383.1.16 01.09.1922-29.03.1925
Kirjavahetus asutustega ja eraisikutega majandusest, avaldused ühingu sisse- ja välja astumiseks.
Arhivaal TLA.1383.1.17 02.04.1925-16.06.1927
Kirjavahetus Tallinna Linnavalitsusega ja Tallinna Linna Komandandiga koosolekute, ettekannete, loengute ja peoõhtude korraldamisest.
Arhivaal TLA.1383.1.9 26.09.1918-31.10.1919
Eraisikute avaldused koosolekutel osavõtmiseks luba saamiseks.
Arhivaal TLA.1383.1.10 13.10.1918-28.01.1920
Liikmemaksu tasumise raamat.
Arhivaal TLA.1383.1.33 1930-1930
Külaliste registreerimisraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.23 12.08.1920-19.07.1921
Kirjavahetus asutustega ja isikutega majandus- ja organiseerimisküsimustes, avaldused ühingu astumiseks.
Arhivaal TLA.1383.1.14 20.11.1920-06.03.1921
Liikmemaksu tasumise raamat.
Arhivaal TLA.1383.1.39 1937-1937
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.47 01.09.1927-01.08.1928
Liikmemaksu tasumise raamat.
Arhivaal TLA.1383.1.34 1932-1932
Külaliste registreerimisraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.22 07.10.1918-11.08.1920
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1383.1.52 01.09.1933-31.08.1934
Kirjavahetus erinevatega organisatsioonidega ühingu ruumide teistele asutustele kasutusele andmisest, toetustest jne.
Arhivaal TLA.1383.1.15 10.04.1921-23.04.1922
Juhatuse koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.1383.1.7 15.10.1925-25.10.1925