Saaga » Judaica » Juudi Kaupmeeste ja Töösturite Selts; TLA.1385; 1930-1940
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1385.1.9 01.01.1939-28.08.1940
Koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.1385.1.3 23.01.1940-03.07.1940
Kodukord.
Arhivaal TLA.1385.1.1 1938-1938
Revisjonikomisjoni protokoll koos bilansiga ja kassa aruanne.
Arhivaal TLA.1385.1.10 01.01.1939-23.01.1940
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1385.1.8 25.01.1930-31.12.1938
Liikmete nimekiri.
Arhivaal TLA.1385.1.4
Koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.1385.1.2 08.03.1936-27.11.1938
Kirjavahetus liikmetega omavaheliste tüliküsimuste lahendamise asjus.
Arhivaal TLA.1385.1.6 30.06.1939-17.05.1940
Kirjavahetus Üleriikliku Kaupmeeste Seltside Keskliidu Juhatusega, Kaubandus-Tööstuskojaga, Tallinna-Harju Prefektuuriga ja teistega kaupmeeste kongressi korraldamise, ametnike palkade kõrgendamise, koosolekute pidamise ja muis asjus.
Arhivaal TLA.1385.1.7 14.05.1940-20.05.1940
Üleriikliku Riidekaupmeeste Ühingu põhikiri ja sissetulnud kirjad, sama Ühingult Ellukutsuvalt Toimkonnalt, Kaubandus Tööstuskojalt ja teistelt Üleriikliku Riidekaupmeeste Ühingu asutamise, koosolekutest osavõtmise, liikmemaksu alandamise ja muis asjus.
Arhivaal TLA.1385.1.5 12.11.1938-10.05.1939