Saaga » Judaica » Tallinna Juudi Bridziklubi; TLA.1386; 1936-1940
Koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.1386.1.1 20.11.1936-02.01.1939
Liikmete registreerimisraamat märkustega liikmemaksu tasumisest.
Arhivaal TLA.1386.1.4 1937-1940
Koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.1386.1.2 10.01.1939-09.01.1940
Tulude raamat.
Arhivaal TLA.1386.1.7 01.04.1940-09.08.1940
Sisse- ja väljaläinud kirjade register.
Arhivaal TLA.1386.1.5 11.11.1936-10.08.1940
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.1386.1.8 01.01.1940-05.09.1940
Kassaaruanded, bilanssid.
Arhivaal TLA.1386.1.6 09.08.1940-05.09.1940
Kirjavahetus asutustega, firmadega ja eraisikutega organiseerimis- ja majandusküsimustes. Sooviavaldused klubiliikmeks astumiseks.
Arhivaal TLA.1386.1.3 11.12.1936-06.06.1940