Saaga » Judaica » Juudi Kultuurselts Licht; TLA.11; 1926-1940
Kirjavahetus spordiorganisatsioonidega spordiüritustes osavõtmisest. Avaldused seltsi astumiseks.
Arhivaal TLA.11.1.3 12.09.1930-14.10.1931
Juhatuse koosolekute protokollid.
Arhivaal TLA.11.1.1 01.04.1938-26.06.1940
Arved.
Arhivaal TLA.11.2.9 1940-1940
Inventariraamat.
Arhivaal TLA.11.2.7
Liikmete raamat.
Arhivaal TLA.11.2.5 1926-1940
Juhatuse koosolekute protokolliraamat.
Arhivaal TLA.11.2.1 1937-1939
Kirjavahetus asutustega ja isikutega organiseerimis- ja majanduslikes küsimustes.
Arhivaal TLA.11.1.4 24.02.1931-05.06.1939
Pitsatite ja stampide vihik.
Arhivaal TLA.11.2.10
Kassaraamat.
Arhivaal TLA.11.2.8 1939-1940
Väljunud kirjade register.
Arhivaal TLA.11.2.4 17.11.1939-24.09.1940
Protokolliraamat.
Arhivaal TLA.11.2.2 1937-1940
Lauluraamat.
Arhivaal TLA.11.1.7
Korrapidajate nimestikud.
Arhivaal TLA.11.1.5 03.02.1933-03.11.1933
Kirjavahetus (Enamuses juudikeelne, osa ka eesti- ja venekeelne).
Arhivaal TLA.11.2.3 1938-1940
Lauluraamat.
Arhivaal TLA.11.1.6
Kirjavahetus asutustega ja isikutega organiseerimis- ja majanduslikes küsimustes.
Arhivaal TLA.11.1.2 08.11.1928-23.01.1939
Liikmemaksu kaardid.
Arhivaal TLA.11.2.6