Saaga » Judaica
Ajakirja Kodimo toimetus
Arhiiv ERA.2496 1919
Ajalehe Juudi Sõna toimetus
Arhiiv ERA.2286 1920
Akadeemiline Juudi Ajaloo ja Kirjanduse Selts Tartu Ülikooli juures
Arhiiv ERA.2294 1883-1940
Eesti Vabariigi Juudi Vähemusrahvuse Kultuuromavalitsus
Arhiiv ERA.1107 1919-1940
Eesti Vabariigi Juudi Vähemusrahvuse Kultuuromavalitsuse Narva Kultuurhoolekogu
Arhiiv ERA.2278 1926-1940
Eesti Vabariigi Juudi Vähemusrahvuse Kultuuromavalitsuse Pärnu Kultuurhoolekogu
Arhiiv ERA.2276 1926-1940
Eesti Vabariigi Juudi Vähemusrahvuse Kultuuromavalitsuse Tartu Kultuurhoolekogu
Arhiiv ERA.2273 1926-1940
Eesti Vabariigi Juudi Vähemusrahvuse Kultuuromavalitsuse Valga Kultuurhoolekogu
Arhiiv ERA.2279 1926-1940
Eesti Vabariigi Juudi Vähemusrahvuse Kultuuromavalitsuse Viljandi Kultuurhoolekogu
Arhiiv ERA.2277 1926-1940
Eesti Vabariigi Juudi Vähemusrahvuse Kultuuromavalitsuse Võru-Petseri Kultuurhoolekogu
Arhiiv ERA.2275 1926-1940
Gens, Nosson
Arhiiv ERA.2282 1905-1940
Juudi Kaupmeeste ja Töösturite Selts
Arhiiv TLA.1385 1930-1940
Juudi Koguduste Liit Eestis
Arhiiv ERA.2297 1919-1940
Juudi Kultuurselts Licht
Arhiiv TLA.11 1926-1940
Juudi Kultuurselts Solem Aleichem
Arhiiv ERA.2280 1928-1940
Juudi Kultuurvalitsuse Tallinna Eraühisgümnaasiumi Vilistlaskogu
Arhiiv TLA.13 1936-1941
Juudi Seltskondlik Ühing
Arhiiv TLA.1383 1918-1940
Juudi Ühingute ja Organisatsioonide likvideerimise komisjon Eestis
Arhiiv ERA.2199 1939-1940
Juudi Üliõpilaste Ühendus Fraternitas Osidia
Arhiiv ERA.2296 1926-1931
Maks Nordani nimeline Tallinna Juudi Noorsooühing
Arhiiv TLA.1388 1921-1922
Tallinna Juudi Bridziklubi
Arhiiv TLA.1386 1936-1940
Tallinna Juudi Eraühisgümnaasium ja Algkool
Arhiiv TLA.855 1913-1940
Tallinna Juudi Heategev Selts Zdoko-Gdoilo
Arhiiv TLA.1384 1927-1940
Tallinna Juudi Kogukond
Arhiiv TLA.1387 1859-1940
Tallinna Juudi Rahvamaja
Arhiiv TLA.R-389 1940-1941
Tallinna Juudi Ühispank
Arhiiv TLA.1389 1940-1941
Tartu Juudi Arstide Selts
Arhiiv ERA.2688 1935-1940
Tartu Juudi Hoolekande Selts
Arhiiv ERA.2285 1896-1940
Tartu Juudi Noorte Ajaloo ja Kirjanduse Uurimise Organisatsioon Hait-Hid
Arhiiv ERA.2495 1919-1924
Tartu Juudi Rahvaühing
Arhiiv ERA.2283 1861-1940
Tartu Juudi Usuühing
Arhiiv ERA.2284 1861-1940
Tartu Juudi Üliõpilaste Kassa
Arhiiv ERA.2289 1874-1929
Valga Juudi Kirjandus-Dramaatiline J. A. Peretzi nimeline Selts
Arhiiv ERA.2274 1920-1931
Valga Juudi Spordiselts Makkabi
Arhiiv ERA.2290 1917-1920
Valga Juudi Usuühing
Arhiiv ERA.2373 1909-1929
Valga linna algkoolid
Arhiiv ERA.3506 1915-1944