Saaga » Petseri ja Narva-taguste valdade elanikele ... » Petserimaa ja Narva-taguste valdade elanike ... » 1. Protokollid; 1921-1923
Irboska valla elanike perekonnanimede panemise protokollid
Arhivaal EAA.5433.1.1 1921
Järvesuu (Slobodka) valla elanike perekonnanimede panemise protokollid
Arhivaal EAA.5433.1.2 1921
Pankjavitsa (Panikovitši) valla elanike perekonnanimede panemise protokollid
Arhivaal EAA.5433.1.3 1921
Narva linna ja Narva-Jõesuu elanike perekonnanimede panemise protokollid
Arhivaal EAA.5433.1.4 1923
Narva valla elanike perekonnanimede panemise protokollid
Arhivaal EAA.5433.1.5 1921-1922
Petseri linna elanike perekonnanimede panemise protokollid
Arhivaal EAA.5433.1.6 1921
Petseri valla elanike perekonnanimede panemise protokollid
Arhivaal EAA.5433.1.7 1921
Piiri (Kose) valla elanike perekonnanimede panemise protokollid
Arhivaal EAA.5433.1.8 1921-1923
Raja (Skarjatina) valla elanike perekonnanimede panemise protokollid
Arhivaal EAA.5433.1.9 1921-1922
Sõjaväelastele perekonnanimede panemise protokollid
Arhivaal EAA.5433.1.10 1921-1922