Saaga » Petseri ja Narva-taguste valdade elanikele ...
Petserimaa ja Narva-taguste valdade elanike perekonnanimede komisjonid
Arhiiv EAA.5433 1921-1923, 1950-1951
Perekonnanimedest Petserimaal ja Narva-tagustes valdades
Tartu rahulepingu (1920) alusel Eesti külge liidetud Petseri maakonnas ja Narvatagustes valdades sai enamik elanikkonnast perekonnanime alles 1921. aasta kevadel Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud seaduse alusel (vt Riigi Teataja 1921, nr 26 ja 58). Ühtlasi eestistati paljud venepärased või patronüümist tuletatud liignimed (nt Feodorov --> Kägu). Seni oli perekonnanimi vaid väiksel osal selle piirkonna elanikest, kuna teisi identifitseeriti kirikuraamatutes ja muudes asjaajamisdokumentides ees- ja isanime ning elukoha järgi.