Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » 2. Eesti Jalaväepolk; ERA.535; 1917-1918
Polgukomandöri päevakäsud
Arhivaal ERA.535.1.1 23.11.1917-31.12.1917
Polgukomandöri päevakäsud
Arhivaal ERA.535.1.1a 23.12.1917-20.02.1918
Polgukomandöri päevakäsud
Arhivaal ERA.535.1.2 01.01.1918-12.03.1918
Polgukomandöri päevakäsud
Arhivaal ERA.535.1.3 20.01.1918-26.02.1918
Polgukomandöri päevakäskude duplikaadid (mittetäielik komplekt)
Arhivaal ERA.535.1.4 1918
Polgukomandöri päevakäskude duplikaadid (mittetäielik komplekt)
Arhivaal ERA.535.1.5 1918
Sõjaväeteenistusega seoses olev kirjavahetus
Arhivaal ERA.535.1.6 19.10.1917-21.03.1918
Sõjaväeteenistusega seoses olev kirjavahetus
Arhivaal ERA.535.1.7 02.12.1917-28.05.1918
Kirjavahetus ohvitseride polku ilmumise kohta
Arhivaal ERA.535.1.8 30.11.1917-31.01.1918
Kirjavahetus sõdurite polku ilmumise kohta
Arhivaal ERA.535.1.9 30.12.1917-17.12.1918
Majanduslik kirjavahetus
Arhivaal ERA.535.1.10 30.10.1915-15.03.1918
Kirjavahetus korterite kohta
Arhivaal ERA.535.1.11 18.11.1917-04.01.1918
Isikliku koosseisu nimekirjad
Arhivaal ERA.535.1.12 25.01.1918-08.03.1918
2. Eesti jalaväpolgu ohvitseride ja sõdurite teenistuslehed ja tunnistused
Arhivaal ERA.535.1.13 1917-1918
Sõjaväelaste teenistusdokumendid
Arhivaal ERA.535.1.14 19.11.1917-21.01.1918
2. Eesti jalaväepolgu sõdurite teenistuslehed ja -dokumendid
Arhivaal ERA.535.1.15 07.12.1917-25.01.1918
Majanduslikud aktid
Arhivaal ERA.535.1.16 19.11.1917-21.01.1918
Komandeerimistunnistused
Arhivaal ERA.535.1.17 27.11.1917-09.03.1918
Sõjaväelaste nimekirjad
Arhivaal ERA.535.1.18 1917-1918
Sissetulnud kirjade raamat
Arhivaal ERA.535.1.19 11.01.1918-06.03.1918
3. (Pärnu) pataljoni sissetulnud kirjade raamat
Arhivaal ERA.535.1.20 03.01.1918-15.02.1918
12. roodu maakonda komandeeritud sõdurite nimekiri
Arhivaal ERA.535.1.21 09.02.1918-14.02.1918
11. roodu haigete kaustik
Arhivaal ERA.535.1.22 05.01.1918-09.03.1918
9. roodu haigete kaustik
Arhivaal ERA.535.1.23 12.12.1917-09.03.1918
9. roodu sõdurite nimekirja kaustik
Arhivaal ERA.535.1.24 1918
9. roodu sõdurite nimestik
Arhivaal ERA.535.1.25 1918
1. roodu sõdurite nimekirja kaustik
Arhivaal ERA.535.1.26 1918
Ohvitseride teenistuskäigu märkimise kaustik
Arhivaal ERA.535.1.27 1917-1918
1. roodu päevaaruannete kaustik arvulise koosseisu kohta
Arhivaal ERA.535.1.28 05.01.1918-24.02.1918
Toiduainete väljaandmise kaustik (ohvitseridele)
Arhivaal ERA.535.1.29 02.03.1918-12.03.1918
Roodu varustuse väljaanderaamat
Arhivaal ERA.535.1.30 1918
Pataljoni komitee väljaläinud kirjade raamat
Arhivaal ERA.535.1.31 15.01.1918-18.02.1918
III pataljoni aktid saksa okupatsioonivägedele üleantud relvade ja laskemoona kohta
Arhivaal ERA.535.1.32 27.02.1918-02.03.1918
Dokumendid toidu- ja tarbeainete ostmise kohta
Arhivaal ERA.535.1.33 13.12.1917-31.01.1918