Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » 3. Eesti Jalaväepolk; ERA.536; 1917-1918
Polgukomandöri päevakäsud ja polgukomitee koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.536.1.1 09.10.1917-31.12.1917
Polgukomandöri päevakäsud ja polgukomitee koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.536.1.2 13.10.1917-11.12.1917
Polgukomandöri päevakäsud ja polgukomitee koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.536.1.3 20.12.1917-22.01.1918
Polgukomandöri päevakäsud
Arhivaal ERA.536.1.4 25.02.1918-27.03.1918
Polgukomandöri käskkirjad ja päevakäsud
Arhivaal ERA.536.1.5 28.02.1918-29.03.1918
Polgukomandöri päevakäsud
Arhivaal ERA.536.1.6 02.03.1918-27.03.1918
Polgukomandöri käskkirjad ja päevakäsud
Arhivaal ERA.536.1.7 05.03.1918-20.03.1918
Polgu likvideerimisel staabikirjutaja Gustav Härmi kätte jäänud dokumendid: 2. apr. 1918. a kindralmajor Larka poolt kindral Seckendorfile saadetud kirja ja selle vastuse koopiad; eesti ohvitseride nimekiri, kellel lubati saksa okupatsioonivõimude poolt relvade ja mundri kandmine; Eesti Kubermangu Maatameeste Keskbüroo üleskutse maatarahvale ja väikemaapidajatele (20. nov. 1917); Tallinna ametiühingute ja vabrikukomiteede poolt väljatöötatud tööliste palgatariifid; ajaleht "Aru" nr. 3 (14. dets. 1917) jne.
Arhivaal ERA.536.1.8 10.1917-25.01.1927
Sõjaväeosade, polgukomiteede ja vabrikukomiteede poolt väljaantud tunnistused, volitused, arreteerimiskirjad ja teatelehed
Arhivaal ERA.536.1.9 07.1917-02.1918
Ohvitseride teenistuskäigu raamat
Arhivaal ERA.536.1.10 1917-1918
Relvade jaotamise nimekirjad ja kirjavahetus selles küsimuses
Arhivaal ERA.536.1.11 10.1917-01.1918
Allkirjad relvade ja laskemoona vastuvõtmise kohta ja aruanded polgu relvade ja laskemoonaga varustamise kohta
Arhivaal ERA.536.1.12 10.1917-04.1918
Relvade ja relvatöökoja seadmete nimekirjad
Arhivaal ERA.536.1.13 16.11.1917-02.01.1918
Raharaamat
Arhivaal ERA.536.1.14 09.03.1918-11.04.1918