Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » 4. Eesti Jalaväepolk; ERA.537; 1917-1918
Polgukomandöri päevakäsud
Arhivaal ERA.537.1.1 16.12.1917-01.01.1918
Polgukomandöri päevakäsud
Arhivaal ERA.537.1.2 25.12.1917-18.03.1918
Polgukomandöri päevakäsud
Arhivaal ERA.537.1.3 01.01.1918-27.03.1918
Polgukomandöri käskkirjad ja päevakäsud
Arhivaal ERA.537.1.4 11.01.1918-28.03.1918
3. (Paide) pataljoni ülema päevakäsud
Arhivaal ERA.537.1.5 10.03.1918-14.03.1918
Kirjavahetus polgu asukoha, isikulise koosseisu, relvastuse ja varustuse küsimustes
Arhivaal ERA.537.1.6 22.12.1917-19.03.1918
Ohvitseride nimekiri
Arhivaal ERA.537.1.7 03.1918