Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Eesti Jalaväe Tagavarapataljon; ERA.538; 1917-1918
1. Käskkirjad, päevakäsud, ringkirjad, korraldused
Sari
2. Kirjavahetus, protokollid
Sari
3. Isikkoosseisu dokumendid
Sari
4. Kirjavahetus varustusküsimustes, relvade nimekirjad
Sari
5. Kirjavahetus rahalistes küsimustes, palgalehed, arveraamatud
Sari
6.Telegrammid, kirjade registrid
Sari