Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Soomusrongide Diviisi Tagavarapataljon; ERA.567; 1919-1920
Ohvitseride teenistuskäigu kirjeldused ja autasulehed
Arhivaal ERA.567.1.15 17.03.1919-31.12.1919
Ohvitseride teenistuslehed
Arhivaal ERA.567.1.16 17.03.1919-31.12.1919
Sõdurite tähestiknimekiri
Arhivaal ERA.567.1.29 1919-1920
Sõdurite tähestiknimekiri
Arhivaal ERA.567.1.30 1919-1920
Kirjavahetus sõdurite demobilisatsiooni alal
Arhivaal ERA.567.1.59 21.02.1920-07.05.1920
1. dessantroodu puhkusel olevate, komandeeritud ja arreteeritud sõdurite nimestik
Arhivaal ERA.567.1.66 1920
2. dessantroodu sõdurite nimekiri
Arhivaal ERA.567.1.67 1919-1920
2. roodu haigete, puhkusel olevate, väejooksikute ja komandeeritud sõdurite nimestik
Arhivaal ERA.567.1.68 1920
3. roodu sõdurite nimestik
Arhivaal ERA.567.1.69 1919-1920
3 dessantroodu sõdurite nimestik
Arhivaal ERA.567.1.70 1919-1920
7. roodu mitte kohal olnud sõdurite nimekiri
Arhivaal ERA.567.1.71 1919-1920
7. reservroodu sõdurite tähestik-nimekiri
Arhivaal ERA.567.1.72 1919-1920
8. roodu sõdurite tähestik-nimekiri
Arhivaal ERA.567.1.73 1919-1920
8. roodu haigete, puhkusel olevate ja väejooksikute nimekiri
Arhivaal ERA.567.1.74 1919-1920
9. roodu sõdurite tähestik-nimekiri
Arhivaal ERA.567.1.75 1919-1920
Kuulipildurite roodu sõdurite tähestik-nimekiri
Arhivaal ERA.567.1.76 1919-1920
Kuulipildurite roodu haigete, puhkusel olevate, väejooksikute ja komandeeritud sõdurite nimekiri
Arhivaal ERA.567.1.77 1919-1920
Luurajate komando sõdurite nimekiri
Arhivaal ERA.567.1.78 1919
Sidekomando sõdurite nimestik
Arhivaal ERA.567.1.79 1919-1920
Tööroodu sõdurite nimestik
Arhivaal ERA.567.1.80 1919-1920