Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Eesti Ratsaväepolk; ERA.618; 1918
Polgukomandöri päevakäskude projektide raamat
Arhivaal ERA.618.1.1 01.03.1918-13.05.1918
Polgukomandöri päevakäskude ja nende lisade ärakirjad
Arhivaal ERA.618.1.2 01.03.1918-02.04.1918
Polgu isikulise koosseisu nimekiri
Arhivaal ERA.618.1.3 1918