Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Kitsarööpmeliste Soomusrongide Staap; ERA.632; 1918-1921
Ohvitseride teenistuslehed
Arhivaal ERA.632.1.15 1920-1921
Ohvitseride, arstide ja ametnike nimekirjad
Arhivaal ERA.632.1.16 1920-1921
Sõdurite teenistuskäiguraamat
Arhivaal ERA.632.1.17 1919
Sõdurite teenistuskäiguraamat
Arhivaal ERA.632.1.18 1919-1920
Sõdurite nimekiri
Arhivaal ERA.632.1.19 1919-1920
Sõdurite nimekiri
Arhivaal ERA.632.1.20 1919-1920
Sõdurite teenistusest vabastamise tunnistused
Arhivaal ERA.632.1.22 1920