Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Eesti 1. Jalaväediviisi Insenerirood; ERA.637; 1917-1918
Põhjarinde Armeede Ülemjuhataja Staabiülema, demobilisatsiooni osakonna ja teiste sõjaväeasutuste käskkirjade ärakirjad
Arhivaal ERA.637.1.1 15.11.1917-20.01.1918
Eesti Sõjavägede Staabi ülema päevakäsud. Eesti 1. Jalaväediviisi komandöri käskkirjade ärakirjad.
Arhivaal ERA.637.1.2 06.12.1917-14.03.1918
Roodukomandöri päevakäskude kavad.
Arhivaal ERA.637.1.3 29.12.1917-28.03.1918
Roodukomandöri päevakäsud.
Arhivaal ERA.637.1.4 18.12.1917-31.03.1918
Roodukomitee koosoleku protokollid. Roodukomandöri kandidaatide nimekiri.
Arhivaal ERA.637.1.5 19.01.1918-26.01.1918
Roodukomandörile esitatud raportid
Arhivaal ERA.637.1.6 03.03.1918-05.04.1918
Koosseisude, sõjavarustuse ja finantsaruanne. Kirjavahetusd roodu formeerimise, nõukogulikult meelestatud sõdurite vahistamise ja demobiliseerimise küsimustes. Autasulehed. Ohvitseride, ametnike ja sõdurite nimekirjad.
Arhivaal ERA.637.1.7 12.1917-30.03.1918
Sõjaväelastele väljaantud tunnistused. Kirjavahetus roodukoosseisu täiendamise kohta. Tartu maakonna topograafiline kaart.
Arhivaal ERA.637.1.8 25.09.1917-31.03.1918
Roodu isikulise koosseisu nimekiri.
Arhivaal ERA.637.1.9 1918
Telegraafiosakonna isikulise koosseisu nimekirjad.
Arhivaal ERA.637.1.10 01.01.1918-23.03.1918
2. sapöörpoolroodu isikulise koosseisu nimekiri.
Arhivaal ERA.637.1.11 1918
Kohataotlemise avaldused, era- ja sõjaväe spetsialistidele antud tõendid roodu töötamise kohta ning teenistuskirjad.
Arhivaal ERA.637.1.12 1918
Palgalehed (sõjaväelased, teenistujad).
Arhivaal ERA.637.1.13 11.1914-03.1918
Palgalehed (sõjaväelased, teenistujad).
Arhivaal ERA.637.1.14 23.12.1917-04.04.1918
Kassaraamat.
Arhivaal ERA.637.1.15 15.01.1918-11.05.1918
Saabunud kirjade register.
Arhivaal ERA.637.1.16 28.02.1918-31.03.1918