Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Harju Sõjaväeringkonna Staap; ERA.673; 1918-1940
Harju maakonna rahvaväe ülem, Harju maakonna rahvaväe ja kaitseliidu ülema asutised, Harjumaa kaitseringkonna staap 1918-1934
Allarhiiv
Harju sõjaväeringkonna staap 1934-1940
Allarhiiv