Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Eesti Rahvuslike Väeosade Tartu Maleva Büroo; ERA.818; 1917-1918
Eesti tagavarapataljoni päevakäsud
Arhivaal ERA.818.1.1 18.09.1917-31.12.1917
Eesti väeosade koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.818.1.2 08.09.1917-03.01.1918
Kirjavahetus väeosade organiseerimise ja varustamise üle
Arhivaal ERA.818.1.2a 13.04.1917-19.02.1918
Kirjavahetus asutustega eesti väeosade organiseerimise kohta
Arhivaal ERA.818.1.3 19.05.1917-31.01.1918
Sooviavaldused eesti väeosadesse ületulemiseks
Arhivaal ERA.818.1.4 20.04.1917-21.02.1918
Kirjavahetus Vene ja Eesti sõjaväeosadega Eesti väeosadesse kuulunute registreerimiste, kodumaale opteerimiste ja nende väeosadesse jaotamise küsimustes
Arhivaal ERA.818.1.5 05.09.1917-31.12.1918
Eesti väeosade sõduritele saadetavad kirjad, isiklikud dokumendid ja mustandmärkmed
Arhivaal ERA.818.1.6 11.1917-02.1918
Kirjavahetus asutustega annetuste ja korjanduste üle Eesti väeosadele
Arhivaal ERA.818.1.7 28.02.1917-19.02.1918
Telegrammid
Arhivaal ERA.818.1.8 22.08.1917-08.01.1918
Eesti tagavarapataljoni päevakäsud
Arhivaal ERA.818.1.9 01.01.1918-20.02.1918
Kirjavahetus Vene ja Eesti sõjaväeosadega Eesti väeosadesse kuulunute registreerimise, kodumaale opteerimise ja nende väeosadesse jaotamise küsimustes
Arhivaal ERA.818.1.10 01.01.1918-31.12.1918
Kirjavahetus Eesti tagavarapataljoniga väeosade vahelise jaotamise kohta
Arhivaal ERA.818.1.11 11.01.1918-15.02.1918
Eesti tagavarapataljoni sõjaväelaste nimekiri Eesti Asutava Kogu valimisteks
Arhivaal ERA.818.1.12 04.01.1918-28.01.1918