Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Sõjaministeerium; ERA.2315; 1918-1940
Kodifikatsiooni osakond ja kodifikatsiooni komisjon
Allarhiiv
Kaitseministri Adjutant 1935-1940
Allarhiiv
Sõjaministri Teine Abi 1939-1940
Allarhiiv
Sõjaministeeriumi Komandantuur
Allarhiiv
Vabaduse Risti Kavaleride Kodu Nõukogu
Allarhiiv
Sõjaministeeriumi kantselei 1918-1920
Allarhiiv
Ministri külalisraamatud 1928-1940
Allarhiiv