Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Eesti Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liidu ...; ERA.4231; 1921-1924
Keskjuhatuse ning teiste asutuste ringkirjad ja korraldused. Protokollid ja kirjavahetus linnavolikogu valimistesse puutuvates küsimustes
Arhivaal ERA.4231.1.1 19.05.1921-30.03.1924
Keskjuhatuse ringkirjad ja korraldused. Aruanded ja kirjavahetus Riigikogu valimistest osavõtu ning osakonna tegevuse kohta
Arhivaal ERA.4231.1.2 03.1922-09.1924
Koosolekute protokollid ja liikmete nimekirjad
Arhivaal ERA.4231.1.3 21.02.1922-13.03.1922
Haapsalu linna ja ümbruskonna valdade demobiliseeritud sõjaväelaste nimekirjad
Arhivaal ERA.4231.1.4 1923