Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Vabariigi Kaitseliidu Staap » 3. Vastuvõtmise ja registreerimise peakomisjon
Peakomisjoni protokollid kaitseliitlaste registreerimise kohta
Arhivaal ERA.509.1.126 30.12.1918-05.03.1920
Kirjavahetus isikute kaitseliidu teenistusest vabastamise kohta
Arhivaal ERA.509.1.127 04.10.1919-01.12.1919
Kirjavahetus isikute kaitseliidu teenistusest vabastamise kohta
Arhivaal ERA.509.1.128 07.01.1920-09.04.1920
Saabunud kirjade registreerimise raamat
Arhivaal ERA.509.1.129 07.08.1919-29.01.1920
Väljunud kirjade registreerimise raamat
Arhivaal ERA.509.1.130 06.08.1919-30.01.1920