Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Vabariigi Kaitseliidu Staap » 4. Spordi- ja korralduse osakond
Sõjaväeasutuste, staabi ja osakonna määrused, ringkirjalised korraldused ja teated ning nende ärakirjad kaitseliitlaste teenistuse, spordisalkade tegevuse, aastapäeva pühitsemise, relvade omamise õiguse ja teistes küsimustes
Arhivaal ERA.509.1.131 08.08.1919-20.12.1919
Vabariigi Kaitseliidu Spordisalga pealiku päevakäsud
Arhivaal ERA.509.1.132 23.05.1919-25.02.1920
Aruanded Kaitseliidu organisatsioonide tegevuse ja kaitseliitlaste arvu kohta
Arhivaal ERA.509.1.133 14.07.1919-27.12.1919
Statistilised aruanded Kaitseliidu organisatsioonide tegevuse ja kaitseliitlaste arvu kohta
Arhivaal ERA.509.1.134 03.01.1920-09.02.1920
Statistilised teated linnade, alevite ja valdade pindala suuruse ning elanike ja kaitseliitlaste arvu kohta; miilitsaametnike nimekirjad
Arhivaal ERA.509.1.135 19.03.1919-14.11.1919
Kirjavahetus Spordisalga asutamise, koosseisu ja varustuse küsimustes
Arhivaal ERA.509.1.136 06.05.1919-20.11.1920
Kirjavahetus Kaitseliidu spordisalkade asutamise küsimuses
Arhivaal ERA.509.1.137 05.09.1919-29.10.1919
Kirjavahetus Spordisalga asutamise, koosseisu ja varustuse küsimustes
Arhivaal ERA.509.1.138 26.11.1920-30.12.1920
Kirjavahetus spordikursuste korraldamise küsimuses, spordi- ja jahisalkade põhikirjad
Arhivaal ERA.509.1.139 05.09.1919-30.12.1919
Harju Maakonna Kaitseliidu tegevusaruanded ja ajalooline ülevaade. Harju Maakonna Kaitseliidu ja Tallinna komandantuuri arvuline koosseis
Arhivaal ERA.509.1.140 01.04.1919-20.12.1919
Järva Maakonna Kaitseliidu tegevusaruanded ja ajalooline ülevaade. Miilitsaülemate ja ametnike nimekirjad
Arhivaal ERA.509.1.141 08.03.1919-03.12.1919
Lääne Maakonna Kaitseliidu arvuliste ja isikuliste koosseisude nimekirjad, tegevusaruanded ja ajalooline ülevaade
Arhivaal ERA.509.1.142 07.03.1919-26.11.1919
Narva Kaitseliidu tegevusaruanded, ajalooline ülevaade ja juhtiva koosseisu nimekirjad
Arhivaal ERA.509.1.143 06.03.1919-30.09.1919
Pärnu Maakonna Kaitseliidu tegevusaruanded ja ajalooline ülevaade. Kaitseliidu arvulise koosseisu loetelu
Arhivaal ERA.509.1.144 31.03.1919-25.09.1919
Saare Maakonna Kaitseliidu tegevusaruanded ja ajalooline ülevaade. Kaitseliidu arvuliste ja isikuliste koosseisude loetelud
Arhivaal ERA.509.1.145 08.04.1919-26.12.1919
Tartu Maakonna Kaitseliidu tegevusaruanded, ajalooline ülevaade ja juhtiva koosseisu nimekirjad
Arhivaal ERA.509.1.146 13.03.1919-05.09.1919
Valga Maakonna Kaitseliidu tegevusaruanded, ajalooline ülevaade ja juhtiva koosseisu nimekirjad
Arhivaal ERA.509.1.147 07.01.1919-02.11.1919
Viljandi Maakonna Kaitseliidu tegevusaruanded, ajalooline ülevaade ja juhtiva koosseisu nimekirjad
Arhivaal ERA.509.1.148 08.01.1919-09.12.1919
Viru Maakonna Kaitseliidu tegevusaruanded, ajalooline ülevaade ja juhtiva koosseisu nimekirjad
Arhivaal ERA.509.1.149 17.02.1919-07.11.1919
Võru Maakonna Kaitseliidu tegevusaruanded, ajalooline ülevaade ja juhtiva koosseisu nimekirjad
Arhivaal ERA.509.1.150 16.03.1919-08.12.1919
Kaitseliidu arvuliste koosseisude loetelud. Kirjavahetus ja korraldused riigi sisemise korra alalhoidmise, Tartu Tagavarapataljoni relvastatud väljaastumise, spordisalkade tegevuse ja teistes küsimustes. Draamateatri komandandi raport Saksa teatri ülevõtmise kohta sõjaliseks otstarbeks
Arhivaal ERA.509.1.151 10.01.1919-24.12.1919